Terug
In de media 07-10-20

Mind the Gap

Wie zijn de echte bruggenbouwers?

De voorlopige bevindingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) hebben wellicht niet bij iedereen de juiste snaar geraakt. Het is echter altijd zo dat kritiek sneller de boventoon voert dan instemmen. Ik kan me vinden in een groot deel van het oordeel van de CTA, omdat ik daarin voldoende aanknopingspunten zien waarbij wij als accountantsberoep de handschoen kunnen oppakken.  

Daar zit dan ook mijn zorg: pakken we de handschoen wel op waarmee we de diverse ‘kloven’ kunnen dichten? Het lijkt wel of het aantal kloven toeneemt. De verwachtingskloof tussen de accountants en zijn klant en de samenleving is veelbesproken en wordt niet kleiner. Maar wat vinden we van de kloof met onze toezichthouders? Of de kloof richting onze huidige en, nog belangrijker, toekomstige medewerkers? De instroom van studenten blijft achter. De carrièrekloof veroorzaakt daarnaast een te vroege uitstroom uit het beroep.

En dan is er nog de technologische kloof. Digitale transformatie is nog voor velen een uitdaging, terwijl dit maar een beperkt deel is van de technologische kansen die we kunnen en moeten benutten. Het dichten van die kloven zullen wij toch echt zelf moeten doen. Binnen de kaders van regelgeving en vanuit onze fundamentele beginselen moet een progressieve rol opgepakt worden. Als accountants, maar met name vanuit de accountantsorganisaties, zullen we de handschoen moeten oppakken. De NBA heeft hier als beroepsorganisatie beperkte middelen, maar wel een duidelijke vernieuwingsagenda waar we iets mee kunnen. 

Technologie speelt hierbij een zeer belangrijke rol en daar zit wel een zorgpunt. Hier zullen we als beroepsgroep zelf de regie moeten nemen en die niet enkel overlaten aan de software leveranciers.  Ik wil niet zeggen dat ze ons knollen voor citroenen verkopen, geserveerd met oude wijn uit nieuwe zakken, maar soms is het lastig om het kaf van het koren te scheiden…

Technologie toepassen in onze dienstverlening gaat verder dan de zoveelste scanoplossing of een efficiënt documentbeheer. Te veel van de oplossingen die we krijgen aangeboden zijn er op gericht om simpele zaken mooi voor te stellen. Maar een accountant wil complexe zaken helder voorstellen. Het gaat om effectiviteit en kwaliteit; daar vinden we de relevatie van ons beroep.

Vanuit NBA Accounttech zijn er werkgroepen gevormd met professionals die vanuit een intrinsieke motivatie een verschil willen maken op bovengenoemde onderdelen. Maar het succes ervan wordt uiteindelijk bepaald in de praktische uitvoering. Wie pakt die handschoen mee op?

Bron: https://www.accountant.nl/opinie/2019/10/mind-the-gap/