Terug
HR Services 06-12-21

Mag je gepensioneerde oud-werknemers een tijdelijk contract aanbieden?

Iedere week beantwoordt XpertHR redacteur Edith van Schie een HR-vraag uit de praktijk in De Financiële Telegraaf. Vandaag: Mag je gepensioneerde oud-werknemers een tijdelijk contract aanbieden?

Wij hebben grote moeite om personeel te vinden dus nu zijn we aan het kijken of we vacatures kunnen opvullen met mensen die eerder bij ons hebben gewerkt en nu gepensioneerd zijn. We hebben al een aantal pensionado’s bereid gevonden om voor twee of drie dagen in de week bij ons te komen werken. Wij willen ze een tijdelijk contract aanbieden, mag dat?

Het antwoord van Xpert Edith van Schie

Ja, dat mag. Normaal gesproken mag je een werknemer die eerst in vaste dienst was geen tijdelijk contract aanbieden, uitzonderingen daargelaten, maar dat geldt niet voor medewerkers die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Daar komt bij dat de ketenregel ruimer is voor AOW -gerechtigde werknemers. De ketenregel betekent dat je een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal drie jaar mag aanbieden. Daarna is automatisch sprake van een vast contract. Maar AOW-gerechtigde medewerkers mogen maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar tijd aangeboden krijgen.

En er zijn nog meer voordelen aan het in dienst nemen van AOW-gerechtigden. Zo hoeft het loon tijdens ziekte geen 2 jaar, maar slechts 13 weken te worden doorbetaald en gelden voor zowel de werkgever als voor de werknemer veel minder strenge re-integratieverplichtingen. Sociale premies hoeven voor AOW-werknemers niet te worden ingehouden, alleen loonbelasting, dus het nettoloon is hoger. Bovendien hoeft bij beëindiging van het dienstverband geen transitievergoeding te worden betaald en is de opzegtermijn –voor de werknemer en voor de werkgever – slechts één maand. Goed plan dus om pensionado’s te werven!