Terug
Tax 16-12-21

Fiscale Aandachtspunten uit het Coalitieakkoord 15 december 2021


Wetsvoorstel Excessief Lenen

 • Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van 500.000 euro naar 700.000 euro.

Box 3

 • Per 2025 zal er een nieuw box 3 stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement.
 • Vooruitlopend daarop zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft.
 • Vrijstelling box 3 verhogen naar ca. 80.000 euro.
 • De waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk nog forfaitair worden belast.

Eigen Woning

 • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt, deze maatregel wordt ingevoerd per 2024.

Overdrachtsbelasting

 • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt verhoogd van 8% naar 9%.

Ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.
 • Na 2026 is het reguliere bpm-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De vrijstelling in de bpm voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.
 • Maatschappelijk ondernemerschap gaat gefaciliteerd worden door de introductie van de Maatschappelijke B.V.

Bedrijfsopvolging

 • De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijkertijd wordt oneigenlijk gebruik van de regeling tegengegaan. Evaluatie van de BOR wordt in 2022 afgerond.

BTW

 • Doel om BTW op groente en fruit naar 0% verlagen.
 • Op termijn invoering van een suikertaks

Internationaal

 • De huidige CFC-regels zullen worden aangescherpt conform het Rapport Ter Haar. Deze regels zullen effectiever worden gemaakt door o.a. de door de CFC uitgekeerde winsten te belasten en de uitzondering voor wezenlijke economische activiteiten aan te passen.
 • Er wordt ingezet op een digitale dienstenbelasting en een minimum tarief voor winstbelasting om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te voorkomen. Deze worden in principe nationaal geïncasseerd. Mocht de invoering van OESO Pillar II niet tot de gewenste besparing leiden, dan wordt gekeken naar andere grondslagverbreding, het lage Vpb-tarief en/of de schijflengte.

Verhuurderheffing

 • Indien voorheen meer dan 50 woningen in bezit waren bestemd voor verhuur en de maandelijkse huurprijs niet hoger was dan de huurtoeslaggrens, was er verhuurderheffing verschuldigd. De verhuurderheffing wordt afgeschaft vanaf 2023.

Afschaffing middelingsregeling

 • De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft en brengt structureel 178 miljoen euro op.

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

 • De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar te hanteren. Kinderen die in 2025 geboren worden, tellen in 2025 niet meer mee voor de IACK. De IACK wordt op deze wijze in 13 jaar tijd met ingang van 2037 afgeschaft.

Toeslagen

 • Ambitie om de toeslagen af te schaffen.
 • Kinderopvangtoeslag:Komende jaren wordt de vergoeding van kinderopvang tot 95% vergoed voor werkende ouders. Bovendien wordt dit direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. De ouders worden hierdoor niet meer geconfronteerd met terugvorderingen en betalen alleen nog maar een kleine bijdrage.
 • Huurtoeslag:Huurtoeslag zal hervormd en vereenvoudigd worden door de maximale huurgrens af te schaffen en over te stappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.

Meer weten? Neem contact op met één van onze specialisten