Terug
Audit 10-01-23

Financieringsupdate: Renteontwikkelingen

Mede door de oorlog in Oekraïne en de naweeën van COVID-19 hebben de geld- en kapitaalmarkten een roerig jaar achter de rug. In deze financieringsupdate kijken we kort terug op dat jaar, maar richten we de blik ook op 2023 en de ontwikkelingen die op de geld- en kapitaalmarkten worden verwacht.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rente in 2022 flink is gestegen. Gezien de hoge inflatie was de ECB genoodzaakt om aan de renteknop te draaien. In Q1 2022 stond er nog een negatieve depositorente op het bord (-0,50%), maar gedurende het afgelopen jaar is dit tarief door vier rentestappen van de ECB opgelopen tot 2,00% in Q4 2022. De verschillende Euribor tarieven en de rente op Nederlandse staatsleningen hebben een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt.
De huidige rentestand van 2,00% wordt door de ECB ingeschat als het ‘neutrale’ niveau, wat inhoudt dat de economie noch wordt afgeremd, noch wordt aangejaagd.

Voor 2023 heeft ECB-president Christine Lagarde aangegeven dat de rente ‘nog aanzienlijk’ en in een ‘gestaag tempo’ zal moeten stijgen om de inflatie op middellange termijn terug te brengen naar de beoogde 2%. Inmiddels heeft het Economisch Bureau van ABN AMRO in haar rapport ‘Visie op rente en euro’ de renteverwachting al opwaarts bijgesteld. Zo wordt verwacht dat de depositorente van de ECB zal oplopen naar 2,75%, waar eerder 2,50% werd verwacht.

Een belangrijke kanttekening daarbij is dat, ondanks dat de renteverwachtingen opwaarts worden bijgesteld, de piek op de geld- en kapitaalmarkten in zicht is. Verwacht wordt dat de depositorente, de Euribortarieven en de rente op Nederlandse staatsleningen een hoogtepunt bereiken in de loop van 2023, om vervolgens richting het einde van het jaar al weer af te nemen. Zie onderstaande tabel voor de ramingen van verschillende rentetarieven, opgesteld door het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Door: Bram Verhagen, Analist Corporate Finance bij Crowe Foederer

Bronnen:
Visie op rente en euro – ECB trapt rem verder in | ABN AMRO Bank
ECB gaat de rente nog een aantal keer verhogen, zegt Klaas Knot | RTL Nieuws