Terug
Audit 10-02-23

Financieringsupdate Borgstelling MKB-krediet (BMKB)

Het kan voorkomen dat een gezonde onderneming moeite heeft met het rondkrijgen van een bancaire financiering. Meestal is de oorzaak hiervan dat er volgens de bank te weinig onderpand is. Voor dit soort situaties bestaat er een borgstellingskrediet MKB (hierna: ‘BMKB’). In deze financieringsupdate zullen we verder ingaan op de werking van de BMKB.

In het geval dat een onderneming te weinig onderpand heeft voor een bancaire financiering, dan kan zo’n onderneming, mits er wordt voldaan aan enkele criteria, aanspraak maken op de BMKB regeling. De BMKB regeling houdt in dat een bedrijf staatgarantie kan krijgen op een bancaire financiering met een maximum van €1,5 miljoen. De financiering loopt nog steeds via een bank, maar het tekort aan onderpand zal worden opgevangen door de overheid.

Om aanspraak te maken op de BMKB regeling moet een onderneming voldoen aan de volgende drie criteria:
1) De onderneming voldoet aan de MKB grens;
2) Er dient voldoende continuïteitsperspectief te zijn;
3) Er wordt geen overwegende omzet behaald in uitgesloten sectoren (vastgoed exploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw en visserij).

Naast dat er aan bovenstaande criteria moet worden voldaan, dient er ook aan een aantal eisen wat betreft het financieringsdoel te worden voldaan:
1) Er is sprake van ‘Fresh Money’;
2) De bedrijfsmatige bestemming van de financiering mag niet in het buitenland liggen;
3) In het geval van aandelenfinanciering mag de financiering alleen gebruikt worden bij een bedrijfsoverdracht.

Het is wel van belang om te benadrukken dat het doel van de BMKB regeling is om toegang tot bancaire financiering te verstrekken, niet om ondernemersrisico weg te nemen. Bovendien verlangt de bank ook inbreng en betrokkenheid van de ondernemer. In geval van een natuurlijk persoon moet er naar vermogen worden ingebracht, in geval van een rechtspersoon moet er commitment zijn naar bancaire normen en dient een meerderheidsaandeelhouder altijd voor minimaal 25% van het BMKB krediet borg te staan.

Verder vraagt de overheid een afsluitprovisie voor gebruiken van de BMKB regeling, deze varieert van 2% tot 8,35%, afhankelijk van het type en de looptijd.

Heb je een klant die op zoek is naar financiering en in aanmerking komt voor de BMKB regeling? Neem dan gerust contact op!

Door: Bram Verhagen, Analist Corporate Finance bij Crowe Foederer

Voor meer informatie, raadpleeg Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (rvo.nl)