Terug
Coronacrisis 16-11-20

Corporate Finance: Financieren in coronatijd

De coronacrisis laat zijn sporen na. Veel ondernemers raken in de problemen door teruglopende omzet en kunnen mogelijk niet voldoen aan de voorwaarden die met de bank zijn overeengekomen. In dat kader kan het helpen om te weten wat banken doen ter ondersteuning van hun klanten.

Opschorting rente en aflossing

De Nederlandse grootbanken (ABN AMRO, ING, Rabobank) hebben hun zakelijke klanten de gelegenheid gegeven om tijdens de eerste coronagolf aflossingen op leningen op te schorten en vaak ook om rente later te betalen (zes maanden). De ene bank doet dat automatisch, bij de andere bank moet de ondernemer hiervoor een verzoek indienen. De aflossingen worden dan opgeteld bij de laatste termijnbetaling of de looptijd wordt verlengd.

Voorwaarden kredietovereenkomst

In deze uitzonderlijke tijd kan het zijn dat u -als normaliter goed functionerende onderneming- niet voldoet aan de bankvoorwaarden (financiële convenanten) of dat u additionele liquiditeit wenst. In dat geval moet u in gesprek met de bank en gezamenlijk een oplossing zoeken. Het is daarbij van belang om maatregelen te treffen die passen bij uw businessmodel. De bank is in veel gevallen bereid om mee te denken, mits er sprake is van een gebalanceerde oplossing.

Aanvullende eisen

Niet alleen de financier, maar ook de aandeelhouder zal vervolgens vaak gevraagd worden om zijn steentje bij te dragen. Dat kan in de vorm van een garantie of borgstelling, of zelfs door een additionele kapitaalstorting. De bank kan voorstellen om aanvullende voorwaarden op te nemen in de (herziene) kredietovereenkomst. Zo kunnen ze verzoeken om financiële maand- of kwartaalrapportages op te leveren (in plaats van jaarlijks), convenanten aan te passen of dividend te beperken. Het staat buiten kijf dat de continuïteit van de onderneming en het belang van haar stakeholders centraal staat.

KKC, BMKB-C en GO-C

De overheid biedt ook verschillende mogelijkheden om uw onderneming liquide te houden. Met de KKC (regeling Klein Krediet Corona), BMKB-C (Borgstelling MKB corona) en GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering Corona) kunnen financiers een lening verstrekken die tot wel 90% gedekt is door de Nederlandse staat.

Vervolg

Banken kunnen u dus ondersteunen in deze bijzondere tijden. Wilt u weten welke mogelijkheden voor u open staan? Bel dan met een van onze specialisten op het gebied van financieringen. Met ons uitgebreide netwerk kunnen wij u uitstekend begeleiden en bijstaan in de gesprekken met uw financier.

Download de gratis factsheet of neem contact op met een van onze specialisten.

040 264 96 10 Vestigingen