Terug
HR Services 17-05-21

Factsheet: Gewijzigd fiscaal verdragsbeleid buitenlandse sporters en artiesten

Betalen buitenlandse sporters en artiesten straks weer belasting in Nederland?

De Staatssecretaris heeft het Nederlandse fiscale verdragsbeleid ten aanzien van sporters en artiesten gewijzigd. Het uitgangspunt was dat buitenlandse sporters en artiesten belasting betalen in hun woonland. Dit wordt Nederland als de prestaties hier zijn verricht.

De meeste landen in de wereld belasten sporters en artiesten voor hun prestaties in het land waar de prestaties worden uitgeoefend, een zogenaamde bronstaatheffing. Nederland is hier geen voorstander van en belast de prestaties liever in het woonland.

Sinds 2007 vallen de meeste buitenlandse sporters en artiesten daarom niet meer binnen het bereik van de belastingplicht in Nederland. Dat brengt mee dat Nederland in principe dan ook geen bronheffing inhoudt op gages van buitenlandse sporters en artiesten die hun prestaties in Nederland uitoefenen.

Om het Nederlandse verdragsbeleid meer in lijn te brengen met het standpunt dat de meeste andere landen in de wereld hanteren, namelijk dat sporters en artiesten worden belast in het land van optreden en sportprestaties, heeft Nederland het verdragsbeleid gewijzigd. In verband met het gewijzigde verdragsbeleid zal het kabinet onderzoeken of buitenlandse sporters en artiesten weer in de Nederlandse belastingheffing kunnen worden betrokken. Daarmee ligt het voor de hand dat zij wederom onder het bereik van de Nederlandse inhoudingsplicht worden gebracht. Dat kan gevolgen hebben voor de verplichtingen van organisaties die (sport)evenementen organiseren en voor boekingsbureaus.

Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met ons. Roeland van Esveld (r.esveld@crowefoederer.nl) en Rens van Oers (r.oers@crowefoederer.nl)

Specialisten

040 264 96 10 Vestigingen