Terug
HR Services 08-06-21

Eigenrisicodrager of niet? Wijzigingen per 1 januari 2022.

Overweegt u om per 1 januari 2022 uw keuze te herzien om eigenrisicodrager te worden of blijven? Er zijn een aantal wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw keuze:


  • Wijziging werkgeverscategorieën met invoering Gedifferentieerde Aof-premie

De Gedifferentieerde Aof-premie heeft als doel om de kosten voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds eerlijker te verdelen onder werkgevers. Hierdoor zullen kleine werkgevers minder Aof-premie afdragen ten opzichte van (middel)grote werkgevers. Voor de Aof-premie zijn er 2 categorieën werkgevers: kleine werkgever en middel(grote) werkgevers. De grens van kleine en (middel) grote werkgevers zal 25 maal het premieplichtige loon per werknemer per jaar bedragen.

Men heeft ervoor gekozen om de werkgeverscategorieën bij de Aof-premie ook te hanteren voor de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk-premie) Door deze aanpassing valt u ten aanzien van de Whk-premie mogelijk per 1 januari 2022 in een andere werkgeverscategorie, hetgeen invloed kan hebben op uw keuze om eigenrisicodrager te worden of blijven.


  • Wijziging terugkeerpremie ZW

Bent u al eigenrisicodrager voor de Ziektewet en overweegt u om per 1 januari 2022 terug te keren naar het UWV? Dan dient u er rekening mee te houden dat u een zogenoemde terugkeerpremie betaalt gedurende de eerste twee jaar dat u weer bij het UWV verzekerd bent. Op dit moment bedraagt de terugkeerpremie nog de helft van de sectorale premie. De terugkeerpremie wordt per 1 januari 2023 verhoogt naar de volledige sectorale premie. De verhoging van de terugkeerpremie raakt werkgevers die op of na 1 januari 2022 terugkeren naar de publieke ZW-verzekeringen, vanwege het feit dat de terugkeerpremie geldt voor de eerste twee kalenderjaren. Dit betekent dat bij terugkeer naar het UWV per 1 januari 2022 nog de helft van de sectorale premie geldt, maar per 1 januari 2023 de volledige sectorale premie zal gelden. Dit kan invloed hebben op uw keuze om eigenrisicodrager te blijven of terug te keren naar het UWV.

040 264 96 10 Vestigingen