Terug
Must Read 16-11-20

Een helder verslag van 2019

Crowe Foederer zet in op groei bij gelijkblijvende omzetverwachting 2020

Na een zeer succesvol 2019 met een autonome omzetgroei van 11% verwacht accountants- en adviesorganisatie Crowe Foederer dit jaar een consolidatie van de omzet. ”Op andere terreinen zien we volop groei zoals in onze rol als trusted advisor voor klanten, onze toepassing van slimme technologie, plus het aantal en tevredenheid van onze medewerkers”, aldus CEO Johan Daams.

Geen groei in omzet wel in onze rol als trusted advisor

Het jaar 2019 afsluiten met dubbele groeicijfers en een omzet van € 50,5 miljoen, met de verwachting dat 2020 ook minimale dubbele groeicijfers laat zien. Dat was onze boodschap tijdens ons jaarlijkse nieuwjaarsfeest op 11 januari 2020. En toen kwam Covid-19. Nadat op 11 maart de landelijke overheidsmaatregelen werden afgekondigd waaronder thuiswerken en social distancing hadden we in een week tijd ons Corona interventieteam ingericht. Met op 19 maart een uitgewerkt stappenplan om onze klanten te helpen in deze crisis die alleen maar toenam in de maanden erna. Elke accountant en adviseur kent dan het dilemma om zijn klant maximaal te helpen en ook nog te zorgen dat zijn eigen rekening betaald wordt. Wat deze crisis heeft aangetoond is dat we de zorgfunctie optimaal hebben ingevuld en aantonen dat we terecht de rol als trusted advisor verdienen. Zo leverde deze crisis aan de ene kant meer werk op. Aan de andere kant zijn er ook tegenvallers. Opdrachten die wegvallen of uitgesteld worden en een incidenteel contract dat we niet kunnen verlengen.

De groei die we per saldo verwachten in 2020 zal hierdoor neerkomen op een consolidatie van onze omzet uit 2019. Geen omzetgroei maar daarmee is dit jaar zeker geen verloren jaar.

Groei in aantal medewerkers en medewerkers tevredenheid

Waar we voor Covid-19 nog vol gas gaven op het aannemen en doorstromen van medewerkers ontstond toch enige aarzeling in die eerste weken in maart. Maar het vertrouwen in onze dienstverlening en met name het vertrouwen in onze klanten heeft vrijwel direct gezorgd dat we “openbleven” voor nieuwe medewerkers. En niet alleen voor nieuwe medewerkers maar ook voor stagiaires en werkstudenten.

Samen goed voor 130 aannames per 1 september 2020 ten opzichte van 109 over geheel 2019. En ook nu zijn we nog volop aan het werven, vooral accountants en fiscalisten.

Covid-19 heeft daarbij geen negatief effect gehad op onze medewerkers tevredenheid. Bij het in augustus 2020 gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek gaf 60% van onze medewerkers het cijfer 8 of hoger en 87% een zeven of hoger. Vooral ontwikkelmogelijkheden, werksfeer en de mogelijkheid om ‘jezelf’ te kunnen en mogen zijn werden als belangrijk ervaren.

Slimme technologie

“Technologie gecombineerd met professionele kennis en kunde is de toekomst van dienstverlening voor accountants. Covid-19 is een katalysator gebleken voor de erkenning van de noodzaak ervan”, zegt Johan Daams CEO. Niemand heeft deze crisis voorspeld en wij zeker niet, maar wel hebben we de afgelopen jaren forse stappen gezet in de inzet van technologie in onze dienstverlening. Niet alleen voor onze routinematige processen waar efficiency voordelen te behalen zijn en veel dienstverlening op Covid-proof afstand mogelijk is. Maar ook effectief, gericht om ondernemingen te helpen bij het maken van de beste keuzes voor hun bedrijfsvoering, ook in tijden van crisis. Zo hebben we een data science platform gebouwd waardoor we diepgaande analyses kunnen maken ten aanzien van de performance van onze klanten. Analyses op met name financieel, fiscaal, HR-gebied en ten aanzien van de operationele processen van onze klanten.

040 264 96 10 Vestigingen