Terug
HR Services 16-11-21

DGA-desk

Gebruikelijk loon

Een ieder die een aanmerkelijk belang (> 5%) heeft in een BV waarvoor deze werkzaam is, dient voor deze werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking te nemen. Het gebruikelijk loon bedraagt in beginsel minimaal:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern;
  • € 47.000 (2021);

Hiervan kan worden afgeweken indien u het aannemelijk kan maken dat een lager loon gebruikelijk is, de bewijslast hiervoor ligt bij u als belastingplichtige. Voorbeelden waarbij een lager loon mogelijk kan zijn:

  • 75% van loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het bedrag onder b en c;
  • De BV bevindt zich in een structurele verliessituatie;
  • De BV drijft een startende onderneming;

Indien het bovenstaande aanleiding geeft tot vragen dan wel aanpassing van het gebruikelijk loon, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder.


Lager Gebruikelijk loon in 2021 door omzetdaling vanwege Covid19

Daalde de omzet van uw BV in 2021 met ten minste 30% ten opzichte van de omzet van 2019, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder om na te gaan of een lager gebruikelijk loon kan worden toegepast in 2021.


Tijdelijke uitbreiding Werkkostenregeling Covid-19 loopt af

In 2021 bedraagt de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling 3% over de eerste EUR 400.000 van de totale fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere.

Indien u nog geen vergoedingen en verstrekking heeft gedaan bestaat de mogelijkheid om deze vrije ruimte te benutten voor een onbelaste vergoeding van ten hoogste €2.400.


Bent u zwanger en werkt u als zelfstandige?

De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. U kunt dan een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger) aanvragen bij het UWV. De ZEZ-uitkering valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO)!


Partner van een DGA en werknemersverzekeringen

De partner van de DGA is in beginsel verzekerd voor de werknemersverzekeringen, tenzij:

  • deze op grond van de bijzondere relatie niet te vergelijken is met een normale werknemer doordat aannemelijk gemaakt kan worden dat een gezag relatie ontbreekt, of
  • de partner statutair bestuurder is.

Indien u niet zeker weet of dit momenteel goed gaat of het bovenstaande aanleiding geeft tot vragen dan wel aanpassing van de sociale verzekeringspositie, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder.


Auto van de zaak in de salarisadministratie

Nu het eind van het jaar nadert willen wij u verzoeken om na te gaan of de juiste auto van de zaak in de salarisadministratie verwerkt is.
Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder of de salarisadviseur (DGA-desk).


Contactpersoon payroll DGA-desk

Kantoor Amsterdam: Rosita Pantjoe
E-mailadres: [email protected]

Kantoor Eindhoven: Monique Duffhuis- Van Rijbroek
E-mailadres: [email protected]


040 264 96 10 Vestigingen