Terug
HR Services 26-10-22

Cybersecurity ondergeschoven kindje bij Brabantse mkb

De cyberweerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf in Brabant is nog ver onder de maat. Bij slechts de helft van de respondenten staat het thema cybersecurity periodiek op de agenda van de directie.

Dit blijkt uit een onderzoek dat ACA IT-Solutions, in samenwerking met de netwerkorganisatie MKB Eindhoven en Fontys ICT Hogeschool, heeft uitgevoerd. Directie, bedrijfsleiding en it’ers van bijna tweehonderd Brabantse organisaties namen aan de enquête deel. 

Slechts 56 procent beschikt over procedures omtrent informatiebeveiliging en cyberincidenten. In veel gevallen ontbreekt het aan betrokkenheid en prioriteit bij de directie. Dit leidt weer tot het ontbreken van een adequaat cybersecuritybeleid en uitvoering binnen organisaties. 

Het doen van software-updates is vaak onderbelicht. Bij meer dan de helft van de respondenten wordt dit niet adequaat uitgevoerd, wat leidt tot een ‘snoepwinkel voor cybercriminelen.’

Bovendien bestaat er onvoldoende aandacht voor de technische basisprincipes van cybersecurity, zoals backups en multi-factorauthenticatie. Backups blijken een waar pijnpunt te zijn. Iets meer dan een kwart  procent van de respondenten geeft aan niet te testen op bruikbaarheid van backups. Net iets meer dan twintig procent van de respondenten werkt nog niet met multi-factorauthenticatie. De helft van de respondenten heeft bovendien geen cyberverzekering.

Bron