Terug
28-11-22

Communicatie deponeringsplicht

Deponeringsplicht jaarrekening 2021, deadline 31 december 2022

Deponeren bij de Kamer van Koophandel van de jaarrekening is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Voor de jaarrekening 2021 moet dit uiterlijk 31 december plaatsvinden indien sprake is van uitstel voor het opmaken van de jaarrekening. Meer informatie over het deponeren van de jaarrekening kun je vinden op: Deponeren jaarrekening (kvk.nl)

Het niet op tijd deponeren van de jaarrekening is in beginsel strafbaar als economisch delict. Als de Belastingdienst er een proces-verbaal van opmaakt kan het Openbaar Ministerie een geldboete opleggen, of de zaak voorleggen aan de rechter. Als de bestuurder niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht/publicatieplicht, leidt dit tevens tot een onweerlegbaar vermoeden dat het hele bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. In het geval van faillissement leidt dit tot het vermoeden dat dit ook een oorzaak is van het faillissement. Daarmee kan de curator een beroep doen op bestuurdersaansprakelijkheid en hiermee een boedeltekort op de bestuurders verhalen.