Terug
HR Services 15-11-23

CO2-registratieplicht mobiliteit voor werkgevers per 1 juli 2024

De bewustwording van de klimaatverandering, de impact van CO2 uitstoot en het klimaatakkoord van 2019 hebben geleid tot afspraken over het verminderen van de CO2 uitstoot met 1 megaton CO2. Het maken van deze afspraak heeft geleid tot regelgeving die bedrijven en organisaties verplicht om hun mobiliteit gerelateerde CO2-uitstoot te meten, te rapporteren en, in sommige gevallen, te verminderen.

Dus?
Met ingang van 1 juli 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht om de informatie over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers te registreren en aan te leveren. De eerste aanlevering van de jaargegevens heeft als deadline 30 juni 2025. Dat betreft dan de gegevens over de tweede helft van het jaar 2024. Over geheel 2024 hoeft u niet verplicht te rapporteren, maar dit mag wel. Ieder jaar wordt op 1 januari gekeken of u als werkgever meer dan 100 werknemers in dienst heeft. Als u bijvoorbeeld op 1 januari 2024 minimaal 100 werknemers in dienst heeft, rapporteert u in 2025 de gegevens over 2024.

Wat precies?
Als werkgever registreert en rapporteert u per KVK nummer alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van de werknemers in Nederland. U rapporteert per categorie vervoermiddel in de gehele organisatie het jaartotaal aantal kilometers (zie hieronder) brandstof. U hoeft dus geen cijfers aan te leveren over de daadwerkelijke CO2-emissie, deze worden namelijk automatisch berekend. Werknemers die reizen in voertuigen die staan ingeschreven op een grijs kenteken vallen buiten de maatregel. Er is nog een aantal uitzonderingen van toepassing waarbij geen registratie nodig is:

  • Privégebruik bedrijfswagens/leaseauto’s;
  • Zakelijke mobiliteit van aangepaste voertuigen (serviceauto’s, bestelbusjes etc.);
  • Ritten van nood- en hulpdiensten;
  • Politietaak of brandweerzorg;
  • Reizen met vliegtuig;
  • Reizen met boot of schip.

Hoe dan?
U rapporteert de gegevens met het online formulier van RVO. In dat formulier vult u alle gegevens in. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier via https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm.

Hoe lever ik het goed aan?
Woon-werk
Voor woon-werkmobiliteit is het niet mogelijk om aan te sluiten bij al bestaande administraties. Met het uitvragen en registreren van het vervoersmiddel kunt u hieraan voldoen. U zou de gegevens bijvoorbeeld op te vragen door middel van een enquête.

Zakelijke mobiliteit
Op dit moment hoeven werknemers vaak niet bij het declareren van zakelijke mobiliteit aan te geven hoe ze hebben gereisd en van welke brandstof ze gebruik hebben gemaakt. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door deze extra informatie componenten toe te voegen aan bestaande administraties en software systemen (zoals lease informatie en zakelijke declaraties).

Verplicht naar minder uitstoot?
Vooralsnog is enkel een rapportageplicht opgelegd. Vanaf 2026 wordt geëvalueerd of er harde eisen aan individuele bedrijven moeten worden gesteld om zo wel de collectieve doelstellingen te behalen.

Hoewel de overheid u nog niet verplicht om CO2 te reduceren, kunt u er natuurlijk wel voor kiezen om dit te bewerkstelligen of na te streven.  

Mogelijke opties:

  • Een mogelijkheid kan zijn dat je het wagenpark (deels) vervangt met elektrische voertuigen.
  • Ook kan het stimuleren van hybride (thuis)werken of het stimuleren van het gebruik van de fiets leiden tot een verduurzaming en tevens kostenbesparing voor jouw organisatie. 

Advies of hulp nodig?
Wij zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over deze regeling. Indien u de gegevensverzameling via een enquête wilt ophalen kunnen wij de vragenlijst maken, uitzetten en de gegevens voor u verzamelen. Indien gewenst kunnen wij de registratie ook voor u indienen in de portal. Daarnaast kunnen wij meedenken op tech gebied over het goed kunnen opslaan van de gegevens in uw HR-softwareapplicaties bijv. NMBRS, Loket en Daywize.

Crowe denkt dus graag mee over de mogelijkheden, middels advies en slimme rapportagetools.

Karen de Vroome
HR consultant
Telefoon: +31 (0)6 82 31 47 18
E-mail: [email protected]

Leonie de Groot
Partner HR Services
Telefoon: +31 (0)6 82 31 31 39
E-mail: [email protected]