Terug
Corporate Finance 26-04-21

Boeterente voor vervroegd aflossen van een lening? Wat kunnen wij voor u betekenen.

Een (zakelijke) lening biedt een uitkomst wanneer u investeringen voor uw groeiende bedrijf niet altijd uit eigen vermogen kunt betalen. Wanneer u een lening afsluit, sluit u een kredietovereenkomst af met een financiële aanbieder. In deze kredietovereenkomst wordt onder andere vastgelegd wat de looptijd, rente, vorm en maandelijkse betalingen zullen gaan zijn. Verder kan er een clausule worden opgenomen welke zekerheden de financier ontvangt voor de lening, zoals pand- of hypotheekrecht. Mocht u(w onderneming) niet meer in staat zijn de verplichting na te komen dan kan de financier zich hierop verhalen. In de kredietovereenkomst zal ook worden opgenomen of het mogelijk is om vervroegd af te lossen en wat de (eventuele) boeterente is die in rekening wordt gebracht.

Boeterente
Voor veel ondernemingen geldt dat de cashflow gedurende de jaren niet makkelijk voorspelbaar is, vooral wanneer uw onderneming in de groeifase zit. Als het voor de wind gaat kan het mogelijk zijn dat er extra financiële middelen ter beschikking komen en u vervroegd wilt aflossen op de (zakelijke) lening. Er zijn in dit kader een aantal voordelen:

  1. Over het algemeen geldt dat vervroegde aflossing financieel voordelig is: de rente die u(w) onderneming betaalt over de lening is vaak hoger dan de rente die geldt wanneer u(w onderneming) de liquide middelen op een spaarrekening laat staan. Door vervroegd af te lossen daalt het uitstaande bedrag van uw (zakelijke) lening en betaalt u in de toekomst lagere maandlasten.
  2. Daarnaast kan het financieel voordelig zijn om uw zakelijke lening over te sluiten, bijvoorbeeld doordat het huidig rentetarief lager is (bij bestaande of een andere financier). Dit is in de huidige tijd, met de uitzonderlijk lage rente standen, erg waarschijnlijk.

Voor uw financiële aanbieder betekent vervroegde aflossing (of oversluiting) echter dat er minder rente-inkomsten zijn. Een financier kan het geld ook tegen een vaste prijs hebben ingekocht in de markt. In een kredietovereenkomst zal uw financiële aanbieder daarom altijd aangeven hoeveel u(w onderneming) jaarlijks extra mag aflossen boetevrij en vanaf welk bedrag uw financiële aanbieder een boeterente zal hanteren. Dit houdt in dat u(w onderneming) een vergoeding moet betalen doordat uw financiële aanbieder rente inkomsten misloopt.

Wat kan Crowe Foederer Corporate Finance?
Voordat u(w onderneming) ervoor kiest om vervroegd af te lossen of uw zakelijke lening oversluit, is het dus belangrijk om te berekenen of dit een financieel voordeel oplevert, met inachtneming van de eventuele boeterente.

De boeterente mag sinds 14 juli 2016 niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. De manier van het berekenen van de boete voor vervroegd aflossen dient juridisch vast te liggen in de kredietdocumentatie. De manier waarop banken hun boete voor vervroegd aflossen berekenen verschilt enorm. Banken kiezen vaak bewust voor de laagste verrekenrente om de te berekenen boete zo hoog mogelijk te maken.

Wij kunnen een juridische check doen op de kredietdocumentatie en vooraf een inschatting geven wat de boete zou zijn bij vervroegd aflossen van een lening op een bepaald moment. We kunnen u met deze inschatting adviseren of het nut heeft om daadwerkelijk vervroegd af te lossen. Daarnaast kunnen wij een check doen op de door de bank berekende boete, op het moment dat er door de bank al een boete in rekening is gebracht. Door de grote verschillen bij financiers kan deze controle op de boeteberekening zich zeer waarschijnlijk uitbetalen.