Terug
Must Read 21-01-21

Agri: Stikstof nieuwsbrief

Anderhalf jaar na de uitspraak van de Raad van State, waarbij er een streep ging door de PAS, komt er geleidelijk aan meer duidelijkheid over de manier waarop de regering het stikstofprobleem tussen 2021 en 2030 zal aanpakken.


In april 2020 presenteerde het kabinet de structurele aanpak stikstof, waarin concrete doelen en maatregelen zijn aangekondigd. Gedurende de zomer werd in enkele provincies extern salderen mogelijk gemaakt. In december is de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer, onder de voorwaarde dat het kabinet de PAS-meldingen gaat legaliseren. In de praktijk merken we dat er veel vragen zijn over de gevolgen voor de eigen bedrijfssituatie en de mogelijkheden om nog een natuurvergunning (Wnb-vergunning) aan te vragen. In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken qua regelgeving en de belangrijkste aandachtspunten voor de veehouderijbedrijven.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Structurele aanpak stikstof door het kabinet;
• Wet Stikstofreductie en natuurbeheer, gevolgen voor de praktijk;
• Eens vergund blijft vergund? Dat klopt?!;
• Stalaanpassingen door verscherping emissienormen in 2023;
• Wat kan er nog met een niet-gerealiseerde vergunning?
• Uitbreiding of wijziging vergunningen – intern salderen;
• Uitbreiding of verplaatsing via extern salderen;
• Bedrijven zonder natuurvergunning;
• Naast stalemissies ook overige stikstofbronnen;
• Regeling vrijwillige opkoop bedrijven;
• Tijdelijk verleasen van stikstofruimte;
• Veel gestelde vragen en antwoorden.


Bekijk hier het volledige nieuwsbericht

040 264 96 10 Vestigingen