Terug
Must Read 11-03-21

Agri: nieuwsbrief maart 2021


In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Versoepeling urencriterium                            
 • Wijzigingen Gecombineerde opgave/GLB        
 • Onttrekking perceel aan landbouw en betalingsrechten                                
 • Grond in Gecombineerde opgave                    
 • Voorkom vervallen betalingsrechten                
 • Blokkerende zeggenschap jonge landbouwers    
 • Graasdierpremie 2021                                
 • Betalingsrechten uit Nationale reserve            
 • Hoogte melkproductie melkveebedrijven                        
 • Nieuws natuurvergunningen                        
 • Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)                
 • Belangrijke data

Bekijk hier de volledige nieuwsbrief.

040 264 96 10 Vestigingen