Terug
HR Services 29-10-20

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Vanaf 30 juni 2020 is het voor MKB-ondernemers (inclusief ZZP’ers) uit specifieke branches die (direct) zijn getroffen door de coronamaatregelen mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aan te vragen.

De TVL is in het Noodpakket 2.0 van de overheid de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL is op onderdelen vergelijkbaar met de TOGS, bijvoorbeeld met betrekking tot de afbakening van de doelgroepen die een aanvraag kunnen indienen, maar heeft op sommige onderdelen een afwijkende systematiek. De regeling houdt, anders dan de TOGS, rekening met de hoogte van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten in een sector en zou daardoor gerichter aansluiten op de behoeften per individuele onderneming.

Voor wie?

Elk bedrijf is in het Handelsregister van de KvK ingeschreven met een SBI-code. De SBI-code is gekoppeld aan de hoofdof nevenactiviteit(en) van een bedrijf. Men kan in aanmerking komen voor de TVL indien de geregistreerde SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit voor komt op de door de overheid gepubliceerde lijst met vastgestelde SBI-codes. Dit betreft onder andere branches die last hadden van gedwongen sluitingen en contactberoepen. Dit zijn dezelfde groepen als welke voor de TOGS in aanmerking kwamen.