Terug
Tax 16-02-21

4 BIK-tips: Hoe je diverse investeringsregelingen kunt combineren.

Hoe u diverse investeringsregelingen kunt combineren, maar wel op formaliteiten en voorwaarden moet letten.

Als steuntje in de rug voor ondernemend Nederland is recent de Baangerelateerde Investeringskorting, oftewel de BIK, geïntroduceerd. Bijzonder aan deze investeringsregeling is dat deze niet alleen extra investeringen moet aanmoedigen, maar ook moet leiden tot meer werkgelegenheid. Om dat te bereiken bedraagt de korting een percentage van de investeringen wat ten laste van de af te dragen loonheffingen kan worden gebracht. Het is dus geen extra aftrekpost zoals je bij andere investeringsregelingen ziet. Wij hebben vier tips op een rijtje gezet waar u op moet letten.

Tip 1: Het budget is beperkt, wees er op tijd bij
Voor de BIK is een budget vrijgemaakt van € 4 miljard verspreid over de jaren 2021 en 2022. Dit budget is overigens wel een veelvoud van het budget voor overige investeringsregelingen.

Het bedrag van de korting hangt af van de hoogte van de investering. Bij een bedrag aan investeringen tot en met € 5 miljoen wordt per jaar 3,9% korting gegeven. Op investeringen boven de € 5 miljoen geldt een korting van 1.8%. Alleen voor het surplus aan investeringen boven de € 5 miljoen geldt het lagere percentage, dus € 5 miljoen grens is dus niet een grens die de gehele investering naar een ander (lager) percentage doet muteren. Het spreiden of ‘timen’ van investeringen over de verschillende jaren kan voor optimalisatie zorgen van de korting percentages.

Mocht het echter hard gaan met de korting in 2021, dan kunnen de percentages voor 2022 naar beneden worden bijgesteld. Het kan derhalve voordeliger zijn om al in 2021 te investeren in plaats van te wachten tot 2022.

Het is nog niet duidelijk of de korting kan worden berekend over investeringen die worden gedaan door alle vennootschappen binnen een fiscale eenheid. Daarvoor is toestemming van de Europese Commissie nodig. Mocht die toestemming er niet komen, dan worden bovengenoemde percentages verhoogd naar 5% respectievelijk 2,08%.

De korting wordt gegeven in de vorm van een vermindering op de af te dragen loonheffingen. De korting verhoogt de winst waarover nog vennootschapsbelasting is verschuldigd. In tegenstelling tot veel andere investeringsregelingen hoeft u overigens geen winst te maken om de korting te kunnen ‘verzilveren’.

Tip 2: houd de voorwaarden goed in de gaten
De BIK is van toepassing op investeringen vanaf € 1.500 per bedrijfsmiddel, waarbij het totaal bedrag aan investeringen minimaal € 20.000 moet bedragen per aanvraag. De investeringen zijn gebonden aan het kalenderjaar en kunnen niet bij elkaar worden opgeteld.
De investeringsbeslissing moet zijn genomen op of na 1 oktober 2020 en het moet daarbij steeds gaan om een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen. Ook moet de investering volledig zijn betaald in 2021 of 2022.

Binnen een multinationale groep komen alleen de investeringen gedaan door de Nederlandse vennootschappen in aanmerking voor de BIK (en het is dus nog afhankelijk van de Europese Commissie of de investeringen van alle vennootschappen binnen een fiscale eenheid in aanmerking komen voor de BIK).

Tip 3: let op de formaliteiten
Naast bovengenoemde voorwaarden moet goed worden gelet op een aantal formaliteiten. De BIK moet online worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf 1 september 2021. Er kan maximaal 1 aanvraag per kwartaal worden gedaan, in totaal dus 4 per jaar. De uiterste termijn voor het aanvragen van de BIK is drie maanden na afloop van het jaar waarin de betaling voor de investering is gedaan. De BIK voor investeringen in 2021 moeten dus uiterlijk op 31 maart 2022 worden aangevraagd.
Op het verstrekken van onjuiste informatie en het niet binnen de gestelde termijn in gebruik nemen van het bedrijfsmiddel staat een maximale boete van €100.000. Het niet vanuit eigen beweging melden hiervan kan ook nog apart worden beboet met maximaal € 2.500.

Tip 4: Combineer met andere regelingen
De BIK, een generieke investeringskorting, geldt als aanvulling op de meer specifiekere investeringsregelingen. De overheid staat dan ook het ‘opstapelen’ van investeringsfaciliteiten toe. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Vervroegde Afschrijving Milieu Investeringen (VAMIL) zijn voorbeelden van investeringsfaciliteiten die in samenloop met de BIK kunnen worden toegepast. Zo wordt door de Rijksoverheid een voorbeeld genoemd waarin een onderneming een elektrische bestelauto aanschaft. De toepassing van de KIA, MIA en BIK kan in dat geval oplopen tot een effectief voordeel van 18.4% van het bedrag van de investering. Klinkt leuk maar minder praktisch is dat elke regeling eigen voorwaarden en formaliteiten kent.

Let om optimaal gebruik te maken van de BIK derhalve op de timing van de investering, de voorwaarden, de formaliteiten, de combinatiemogelijkheden met andere regelingen en de beslissing van de Europese Commissie.

040 264 96 10 Vestigingen