Terug
Corporate Finance 22-02-24

10 tips om de bedrijfswaarde te verhogen

Er zijn verschillende redenen om een onderneming te laten waarderen. Denk hierbij aan de verkoop van (een deel) van de onderneming, een acquisitie, bedrijfsopvolging of gewoon omdat u benieuwd bent wat uw bedrijf eigenlijk waard is. De waarde van een onderneming is niet in beton gegoten, het is daarom van belang om inzicht te hebben in de waarde-bepalende factoren van de onderneming. Over het algemeen geldt dat hoe lager het risicoprofiel van de onderneming en hoe hoger de verwachte kasstromen, hoe hoger de waarde van onderneming. Nieuwsgierig? Lees dan snel onze 10 tips om de waarde van de onderneming te verhogen!

1. Afhankelijkheid DGA
Veel MKB-bedrijven zijn afhankelijk van de DGA. Sterke afhankelijkheid is een groot risico, wat als de DGA wegvalt of wil stoppen? Kan het bedrijf de activiteiten doorzetten of houden bijvoorbeeld belangrijke relaties op te bestaan? Het is belangrijk dat alle kennis niet alleen bij de DGA zit, maar geborgd is in de organisatie zelf. Hierdoor kan de organisatie onafhankelijk van de DGA opereren.

2. Klantafhankelijkheid
Indien de onderneming in grote mate afhankelijk is van één of een selecte klantengroep en niet makkelijk aan nieuwe klanten kan komen, is deze klantafhankelijkheid een groot risico voor de onderneming. Een spreiding aan klanten, klantengroepen in diverse sectoren en/of contracten/belangrijke afspraken met klanten kunnen dit risico verminderen.

3. Leveranciersafhankelijkheid
Wat als de grootste leverancier failliet gaat of stopt met leveren? Kan het bedrijf dan nog verder opereren of zorgt dit voor grote problemen? Het kan erg risicovol zijn om zaken te doen met één of een selectie groep leveranciers als er moeilijk overgestapt kan worden naar anderen. Door meer spreiding aan te brengen in het leveranciersbestand en/of contracten/belangrijke afspraken te maken, kan dit risico verminderd worden.

4. Spreiding bedrijfsactiviteiten
Als de onderneming in één markt actief is, bestaat het risico dat wanneer deze markt in verval raakt de onderneming ook hard wordt geraakt door tegenvallende resultaten. Er kan worden gestuurd op het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten naar andere markten om dit risico te beperken.

5. Financieel track record
Zorg ervoor dat de onderneming een goed financieel track record heeft. Grillige financiële resultaten zonder duidelijke verklaring zullen een waarde-drukkend effect hebben op de bedrijfswaarde. Door te bouwen aan stabiele financiële resultaten wordt het opstellen van een prognose betrouwbaarder en veelal positiever.

6. Operationele flexibiliteit
Kan de onderneming in een groeiende markt makkelijk opschalen en in een krimpende markt makkelijk afschalen? De mate waarin de onderneming een flexibele (kosten)structuur heeft, is van belang voor de waarde van de onderneming.

7. Focus op omzet
Een groei in omzet en terugkerende inkomsten hebben een positieve invloed op de waarde van de onderneming. Over het algemeen betekent hoe groter de onderneming, hoe lager het risicoprofiel. Daarbij zorgen terugkerende inkomsten (met een recurring karakter) voor stabiele en betrouwbare omzetstromen die een positief effect hebben op de geprognosticeerde kasstromen.

8. Margeverbetering
Het verbeteren van de winstmarge leidt tot hogere kasstromen en heeft een direct positief effect op de waarde van de onderneming. Sturen op een margeverbetering kan bijvoorbeeld met behulp van het opbouwen van een duurzame informatievoorziening door het vastleggen van interne informatie en het analyseren van externe factoren.

9. Efficiënter werken
Bedrijfsprocessen optimaliseren leidt tot meer efficiency wat veelal resulteert in een lager kostenniveau. Efficiënt werken kan dus een positief effect hebben op de toekomstige kasstromen van de onderneming.

10. Werkkapitaal optimaliseren
Er is een gezond niveau aan werkkapitaal nodig om de onderneming te kunnen laten groeien. Een goede beheersing van het werkkapitaal zorgt niet alleen voor efficiënter werken en onnodige kapitaalintensieve activiteiten minimaliseren, maar ook voor een verbeterde kasstroom wat resulteert in een hogere waarde van de onderneming.

Neem contact met mij op