Arbeidsrecht, uw betrouwbare partner

Wij staan u bij in het complexe landschap van arbeidswetgeving en personeelszaken. Of het nu gaat om het opstellen van waterdichte arbeidsovereenkomsten, het navigeren door cao’s en pensioenregelingen, het uitvoeren van due diligence-onderzoeken bij fusies en overnames, het oplossen van arbeidsconflicten, of het opzetten en beheren van medezeggenschapsorganen, ons deskundige team staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij elke stap. Met onze expertise en praktisch advies zorgen we ervoor dat uw belangen beschermd blijven en dat u kunt opereren binnen de grenzen van de wet. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jouw onderneming kunnen ondersteunen.

 

Overeenkomsten en afspraken

Team Arbeidsrecht helpt werkgevers met alle wet- en regelgeving rondom arbeid. Naast het fungeren als vraagbaak voor onze klanten werken we aan overeenkomsten, reglementen, protocollen of bepalingen daarin. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en reviewen van: arbeidsovereenkomsten en daaraan gerelateerde afspraken, overeenkomsten van opdracht (ZZP), managementovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en bonusovereenkomsten in zowel de Nederlandse als Engelse taal. We zorgen dat deze stukken voldoen aan geldende wet- en regelgeving en de laatste jurisprudentie. Of het nu gaat om standaard, complexe, formele, informele, nationale of internationale situaties, Team Arbeidsrecht ondersteunt graag bij het vastleggen van (arbeidsjuridische) afspraken die bij jouw onderneming passen.

CAO en pensioen werkingssfeer

Een groot deel van de werkgevers in Nederland valt onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en/of verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (bpf). De werkingssfeerbepalingen zijn vaak complex en op het eerste oog niet altijd logisch of duidelijk.

Zo kunnen de activiteiten van een groothandel in dranken vallen onder bpf Detailhandel, bleek een pannenkoek geen koek, Bakker Bart geen bakker, een vegetarische gehaktbal geen gehaktbal en een pizza geen waar te zijn. Ook kan het onderhouden van een golfbaan onder cao/bpf voor de Landbouw vallen en kunnen activiteiten in de houtverwerkende industrie vallen onder bpf voor de Groothandel in Vlakglas.

Team Arbeidsrecht ondersteunt werkgevers bij de beoordeling of mogelijk een cao en/of bpf verplicht op de onderneming van toepassing is.

Hierbij worden de activiteiten van de onderneming en haar werknemers onder de loep genomen en vergeleken met werkingssfeerbepalingen in verschillende branches.

Het is van belang om met enige regelmaat een werkingssfeeronderzoek te doen, zeker wanneer er veranderingen zijn. Het kan immers flink in de papieren lopen wanneer blijkt dat de onderneming (met terugwerkende kracht) onder een werkingssfeerbepaling van een cao en/of bpf valt.

Wanneer een cao en/of verplichte pensioenregeling van toepassing is, is het van belang dat deze juist wordt toegepast. Hoe moet een cao-bepaling worden geïnterpreteerd? Mag ik afwijken van een cao? Welke verplichtingen heb ik als werkgever? Team Arbeidsrecht denkt graag mee!

Reorganisatie, fusie, overname, splitsing en harmonisatie

Due diligence

Meer informatie

Overgang van onderneming

Meer informatie

Harmonisatie

Meer informatie

Conflicten, sancties, ontslag

Wat kun je als werkgever doen als je een conflict hebt met een werknemer? Een conflict kan verschillende oorzaken hebben. Het kan tevens op enig moment invloed hebben op de werksfeer binnen het bedrijf. Om die redenen is het belangrijk om te weten hoe het geschil zou kunnen worden opgelost en welke maatregelen je eventueel kunt nemen in een bepaalde situatie. Dit geldt ook voor situaties waarin er niet (direct) sprake is van een geschil, maar wanneer een werknemer onvoldoende presteert, vaak te laat komt, zich niet houdt aan de voorschriften, etc. Als je in die gevallen geen of niet de juiste maatregelen neemt, kan dit leiden tot vervelende situaties.

Team Arbeidsrecht informeert je graag over jouw positie als werkgever in dergelijke situaties en gaat met jou op zoek naar een passende oplossing.

Ontslag

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je als werkgever op enig moment afscheid wilt nemen van een werknemer. Het is echter wel van belang om op voorhand te bekijken of het ontslag mogelijk is en op welke manier dit juridisch geregeld moet worden.

Bij een ontslag zijn er namelijk veel belangrijke aandachtspunten. Of het nu gaat om een ontslag op staande voet of om een (tussentijdse) opzegging. Denk aan: de toepassing van de opzeggronden, opzegverboden, (afwijkende) opzegtermijnen, het afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsverplichtingen, de eventuele rol van de ondernemingsraad, etc.

In geval van een collectief ontslag zijn er daarnaast extra aandachtspunten. En ook wanneer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten zijn diverse zaken waar je rekening mee dient te houden. Team Arbeidsrecht kan jou adviseren en begeleiden bij zowel individuele alsook collectieve ontslagen. En als het dienstverband kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan ondersteunen we je graag bij het opstellen van deze overeenkomst en de eventuele onderhandeling(en).

Medezeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Een medezeggenschapsorgaan (personeelsvertegenwoordiging, personeelsvergadering, ondernemingsraad) behartigt de belangen van het personeel binnen een onderneming en voert overleg met de directie over bedrijfseconomische en/of sociale onderwerpen. De ondernemingsraad oefent ook door middel van advisering en instemming invloed uit op de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid.

Maar wanneer moet een medezeggenschapsorgaan worden ingesteld? Hoe werkt zo’n instellingstraject? Welke rechten en plichten heeft een medezeggenschapsorgaan? Wanneer is sprake van advisering en wanneer is sprake van instemming bij de ondernemingsraad? Waar dient een ondernemer rekening mee te houden? Wat zijn de gevolgen als een medezeggenschapsorgaan over het hoofd gezien wordt?

Team Arbeidsrecht helpt graag bij het opzetten van een medezeggenschapsorgaan, advies- & instemmingstrajecten bij de ondernemingsraad en alle andere zaken die spelen in het kader van medezeggenschap.

Snelle re-integratie

Ontdek onze full-service aanpak

Door de nauwe samenwerking met onze HR-collega’s zijn wij in staat u direct te ondersteunen nog veel meer gebieden binnen HR. Onze specialisten kunnen u ondersteunen op gebied van:

  • HR advies & talentmanagement
  • HR-technology
  • Loonheffing & sociale zekerheid
  • Pensioen
  • Payroll
  • Vitaal & arbo
  • Global employer services

 

Neem contact op met een van onze experts

Megin van Kempen
Senior arbeidsjurist +31 (0)6 33030941