Financiering

FinancieringOm uw ambities waar te maken heeft u geld nodig. Maar hoe komt u aan het kapitaal om uw bedrijfsgroei te financieren? Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen: bancaire kredieten, verdor loans, private equity, crowdfunding en subsidies. In de praktijk is er echter bijna altijd sprake van een financieringsmix.

De ideale financieringsmix verschilt per onderneming en per ondernemer. Crowe adviseert en begeleidt u bij het aantrekken van kapitaal. We inventariseren uw financieringsbehoefte en adviseren over de meest wenselijke financieringsmix. Vervolgens stellen wij een financieringsmemorandum op om uw financieringsbehoefte te onderbouwen.

Door middel van een financieringsmemorandum krijgen kapitaalverstrekkers inzicht in uw onderneming en wekt u hun interesse. Denk aan informatie over de balans, debiteuren- en crediteurenbeleid, voorraadbeheersing, welke zekerheden u kunt bieden, et cetera. Aan de hand van dit memorandum begeleiden onze adviseurs u bij het voeren van besprekingen met mogelijke financiers. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van toekomstprognoses en -scenario's. Dankzij data science kan Crowe een betrouwbare prognose opstellen als basis voor het financieringsproces.

Data science speelt bij de financieringsbehoefte ook nog een andere rol. Door bijvoorbeeld transactiegegevens van belangrijke bedrijfsprocessen als debiteuren, crediteuren en voorraad te analyseren, zou namelijk kunnen blijken dat de financieringsbehoefte minder groot wordt door interne verbeteringen en efficiencyslagen toe te passen. Denk hierbij aan het wegwerken van oude voorraden of een actiever debiteurenbeheer.