Illuminated 3309188 1920
26 april 2018

​Stiekem opnemen van gesprekken reden voor ontbinding?

Werknemer is bij werkgever in dienst in de functie van Senior Salesconsultant. Werknemer heeft met werknemer diverse gesprekken gevoerd over zijn functioneren (en de targets) van werknemer.

Tevens heeft werkgever twee officiële waarschuwingen aan werknemer gegeven in verband met het niet naleven van de instructies in het kader van het salesproces. Vervolgens blijkt dat werknemer de gesprekken met werkgever (en anderen) al een behoorlijke tijd opneemt. Werknemer probeert met het opnemen van deze gesprekken relevante informatie te verzamelen voor een (eventueel) toekomstige rechtszaak tegen de werkgever.

Werkgever geeft in het gespreksverslag van het functioneringsgesprek aan dat hij het opnemen van die gesprekken als een grove inbreuk op de privacy van de betrokkenen ziet. De werknemer wordt een aantal dagen later (schriftelijk) geschorst waarbij tevens een voorstel is gedaan tot beëindiging van het dienstverband. De werknemer geeft (schriftelijk) aan in dienst te willen blijven en ziet geen aanleiding voor de schorsing. Ook de inzet van mediation mag niet helpen.

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Werkgever besluit om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter in te dienen. Werkgever is van mening dat de arbeidsrelatie verstoord is en dat er sprake is van onvoldoende functioneren. De arbeidsrelatie is verstoord omdat werknemer meer dan een jaar gesprekken heeft opgenomen. Er is sprake van onvoldoende functioneren omdat werknemer zijn targets niet heeft behaald, zijn functioneren niet verbeterde (ondanks dat hij voldoende tijd heeft gehad zijn functioneren te verbeteren) en werkgever twee officiële waarschuwingen aan werknemer heeft moeten geven in verband met het niet naleven van instructies.

Werknemer vindt dat het verzoek moet worden afgewezen en in de tweede plaats dat hij een transitievergoeding en billijke vergoeding (€ 150.000,-) zou moeten ontvangen.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat de werknemer in strafrechtelijke zin niets verkeerds heeft gedaan. Als degene die de gesprekken opneemt immers zelf deelneemt aan de gesprekken is daar geen toestemming voor vereist. Ook zijn de opnames niet openbaar gemaakt (ook niet in de procedure) waardoor er geen sprake is van een schending van privacy. Dit neemt echter niet weg dat de arbeidsrelatie, en het onderlinge vertrouwen, door de acties van de werknemer verstoord is geraakt. Tijdens de zitting blijkt dat ook aan de zijde van de werknemer (eigenlijk) geen vertrouwen meer bestaat in een verdere (vruchtbare) samenwerking met werkgever.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat sprake is van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie. Van een billijke vergoeding is geen sprake, wel wordt de transitievergoeding aan de werknemer toegekend.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen. Zij helpen u graag verder!