Korte Nieuwsberichten
26 april 2018

Actualiteiten

Graag brengen wij u tot slot nog op de hoogte van een aantal ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan.

Cao voor Uitzendkrachten

De cao voor de Uitzendkrachten (ABU-cao) is algemeen verbindend verklaard van 13 april 2018 tot en met 31 mei 2019. Tevens is de cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU-cao) algemeen verbindend verklaard tot en met 31 mei 2019. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland verplicht zijn om de ABU-cao en de SFU-cao op de werknemers toe te passen.

Compensatie zwangere zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Het aanvraagformulier kan HIER worden gedownload.

Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, worden per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend. Momenteel hebben mensen die binnen een jaar de AOW-leeftijd bereiken, hun werk verliezen of ziek worden, sollicitatieplicht. Maar mensen die in dat laatste jaar werkloos of ziek worden, zijn daarvan vrijgesteld. In de nieuwe regeling wordt dit gelijkgesteld. Het gaat om werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de WW, de Ziektewet, de IOW en de Wet Wia.

Anti-ronselbeding mag ook niet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een anti-ronselbeding is het de ex-werknemer verboden om werknemers van de voormalig werkgever na einde dienstverband te benaderen om over te stappen naar een andere werkgever. De rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft geoordeeld dat een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een recruiter niet mag worden opgenomen. De werknemer wordt hierdoor beperkt in haar werkzaamheden bij haar volgende werkgever. De functie van de recruiter was en is namelijk het werven van personeel en hiertoe wordt zij door het ronselbeding beperkt.

Beperking duur 30%-regeling

Vanaf 2019 zal de looptijd van de 30%-regeling (regeling voor expats om 30% van hun inkomen onbelast vergoed te kunnen krijgen) worden verkort van 8 naar 5 jaar. Dit geldt voor zowel bestaande als toekomstige gevallen. Dit zal worden opgenomen in het Belastingplan 2019.

Heeft u na het lezen van deze actualiteiten nog vragen? Neem dan contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen. Zij helpen u graag verder!