Subsidie verwijderen asbestdaken
01 oktober 2020

Verzekeraar hoeft stormschade niet te vergoeden

Je kunt wel verzekerd zijn voor stormschade, maar be­tekent dat ook dat dergelijke schade wordt uitgekeerd?

Tijdens een storm stortte in 2015 een deel van een stal in. De veehouder meldde de schade bij de verze­keraar. Deze weigerde echter te betalen, omdat uit on­derzoek bleek dat de schade was veroorzaakt door de gebrekkige staat van de constructie van de stal. Door corrosie waren de trekstangen in de spantconstructie dusdanig aangetast, dat deze de kracht van de storm niet meer aan konden. Ook zonder storm was de stal mogelijk ingestort.

De rechtbank wees de schadeclaim van de veehouder af. De schade was niet veroorzaakt door een gedekt evenement (storm), maar door de gebrekkige staat van de constructie. De instorting van de stal had slechts kunnen optreden als gevolg van de verzwakte constructie, waarbij de storm van ondergeschikt be­lang was geweest.

Dat de stal in 2009 nog was gerenoveerd en in 2015 eerdere, mogelijk zelfs zwaardere stormen had door­staan deed niets af aan de conclusies van meerdere onderzoeken. Bepalend was de staat van de stal ten tijde van de storm. Dat de verzekeraar de stal in 2002 en 2010 nog had geïnspecteerd, deed er evenmin toe. Deze inspecties hadden niets van doen met de con­structie van de stal.

Het is dus van belang regelmatig de belangrijke onder­delen van de constructie te controleren.