Loonheffing
& sociale zekerheid

Loonheffing en sociale zekerheid

Het belonen van werknemers speelt een grote rol binnen elke organisatie. Het strategisch beloningsbeleid vraagt om een balans tussen optimaliseren en beperken. Binnen dit constante spanningsveld spelen loonheffingen (belasting- en premieheffing) een grote rol.

Immers, als bepaalde beloningsbestanddelen (deels) onbelast vergoed of verstrekt kunnen worden, dan kan dit zowel aantrekkelijk zijn voor een werknemer (hoger nettoloon) als voor de werkgever (lagere personeelskosten).

Binnen de loonheffingen bestaan allerlei uitzonderingen en situaties die vragen om goed advies. De loonheffingen specialisten van Crowe Foederer hebben verschillende adviesproducten ontwikkeld waarmee cliënten risico’s kunnen beperken of kansen kunnen benutten: van een WKR scan, de inhuur van zelfstandigen (ZZP-ers), DGA Advies en Werknemersparticipaties tot advies op het gebied van thuiswerken of grensoverschrijdend werken. Daarnaast zijn er ook nog andere onderwerpen (zoals inleners en ketenaansprakelijkheid) waar onze specialisten u uitvoerig over kunnen adviseren.

Fiscale aangiftes

Gerelateerde services

HR Services
Talentmanagement
HR Services
Employee Benefits
040 264 96 10 Vestigingen