Employee Benefits

Groot belang

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor uw medewerkers, maar ook voor u als ondernemer of organisatie. Het beheer van die arbeidsvoorwaarden (van verzuimbeheer en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot pensioenregeling) vraagt om deskundigheid, aandacht, kennis en ervaring. Logisch. De financiële belangen zijn groot en vanwege de toenemende zorgplicht is het belangrijk dat de administratie en communicatie foutloos verlopen.

Benefits Platform

Het HR Benefits Platform biedt u maximale grip op uw verzuimbeheer, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenregeling. Binnen het Benefits Platform wordt alles in één systeem geadministreerd, gecommuniceerd en gecontroleerd. En dat betekent: overzicht, grip en de garantie van professionele ondersteuning.

Pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden

Veranderende wetgeving en toenemende zorgplicht neemt steeds verder toe. Crowe HR Services adviseert over een breed scala aan (advies) vraagstukken. Binnen deze vraagstukken zijn we gespecialiseerd  op juridisch, fiscaal en actuarieel gebied. Hierbij kunt u denken aan:

  • Veranderingen n.a.v. veranderende wet- en regelgeving
  • Fusies en overnames
  • Harmonisatie en implementatie van regelingen
  • Verplichtstellingen bij bedrijfstakpensioenfondsen
  • IFRS waarderingen

Uw inkomen

Crowe HR Services beschikt ook over ervaren consultants op inkomensgebied. Zij kunnen u helpen bij advies over het oversluiten en verlengen van uw inkomensverzekeringen, het aansluiten van uw verzekeringen op uw verplichtingen vanuit de cao, wetswijzigingen of due diligence onderzoek.

5 mogelijkheden voor modern belonen

Over modern belonen zijn de meningen verdeeld. Wat voor de een heel modern is, is voor de ander wellicht alweer achterhaald. Door beloningsbeleid te moderniseren en te koppelen aan de strategie en employer branding worden MKB bedrijven steeds aantrekkelijker als werkgever. Wat wordt verstaan onder “modern  belonen”, wat is de toegevoegde waarde voor u als werkgever, en hoe blijft uw beloningsbeleid actueel? In dit artikel zetten wij een aantal aandachtspunten op een rij:

Lees hier verder

Gerelateerde services

Pensioen
Loonheffing & sociale zekerheid
040 264 96 10 Vestigingen