Hoe word je een aantrekkelijke werkgever?

De 5 mogelijkheden voor modern belonen

Over modern belonen zijn de meningen verdeeld. Wat voor de een heel modern is, is voor de ander wellicht alweer achterhaald. Door beloningsbeleid te moderniseren en te koppelen aan de strategie en employer branding worden MKB bedrijven steeds aantrekkelijker als werkgever. Wat wordt verstaan onder “modern  belonen”, wat is de toegevoegde waarde voor u als werkgever, en hoe blijft uw beloningsbeleid actueel? In onderstaand artikel zetten wij een aantal aandachtspunten op een rij:

Trends

Belonen is een breed begrip waaronder het gehele pakket aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden kan worden verstaan. In het algemeen kan een trend worden opgemerkt naar belonen voor (persoonlijke) prestaties en wordt er (steeds) minder geneigd naar belonen voor ervaring. Verder zien we een trend naar meer keuzemogelijkheden voor persoonlijke beloningselementen, bijvoorbeeld door het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Werknemers verwachten daarbij steeds meer een individuele benadering. Het gevoel bij waardering en beloning varieert immers per persoon. Besteed daarbij ook aandacht aan de niet in geld uit te drukken zaken zoals arbeidsomstandigheden en bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé, denk aan regelingen rondom thuiswerkbeleid,  flexibele werktijden en hulpmiddelen voor het werk.

Wensen van de verschillende generaties:

Door toenemende schaarste aan talent, is het uiteraard van belang dat modern belonen aansluit op de wensen van werknemers. Vragen als “waar hebben werknemers behoefte aan?” en “wat houdt hen bezig?” spelen hierbij een rol. Verschillen in belonen kunnen samenhangen met de verschillende generatie medewerkers die u aan boord heeft (ook wel generatie Y en Z genoemd) en de leeftijdsfase waarin de medewerkers zitten. Ons eerste advies is dan ook actief onderzoek te doen naar de wensen van werknemers. Door deze wensen in kaart te brengen kunnen de keuzemogelijkheden worden bepaald.

Ondernemingsdoelstellingen

Modern belonen wordt ook steeds vaker gekoppeld aan het behalen van ondernemingsdoelstellingen en doelstellingen op afdelings- en individuele niveau. Daarbij gaat het overigens niet alleen maar over financiële doelstellingen, maar ook over doelstellingen qua vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid etc. Dit vertaalt zich ook naar het ‘type’ werknemer dat u als werkgever in dienst wilt nemen. Uw werving & selectie beleid is daar mogelijk al op gericht. Er dient sprake te zijn van een duidelijk verband tussen aan de ene kant de gewenste doelstellingen en aan de andere kant de behaalde prestaties. Door hier transparant over te communiceren, wordt het gevoel van rechtvaardigheid onder uw werknemers vergroot.

Mogelijkheden

Afhankelijk van wat voor uw organisatie passend is, zijn er legio ‘moderne’ beloningsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld:

 

  • Beloning indelen in keuzemogelijkheden (salaris, extra vakantiedagen, aanschaf fiets etc.);
  • Variabele beloning beschikbaar stellen als er succes wordt behaald door de werknemers en de organisatie, (bijvoorbeeld winstdeling in plaats van individuele bonussen);
  • Kwalitatieve beloning toekennen in de vorm van opleiding en persoonlijke groei door coaching en begeleiding (carrière pad);
  • Beloning in de vorm van arbeidsomstandigheden zoals een betere balans tussen werk- en privé, thuiswerkmogelijkheden, programma’s ter bevordering van de gezondheid van werknemers, plaats- en/of tijdsonafhankelijk werken en voorziening op het werklocatie.
  • Bestedingsmogelijkheden in tijd voor maatschappelijke doelen, etc.

Juridische en fiscale aspecten

Bij het bedenken en ontwikkelen van moderne en nieuwe arbeidsvoorwaarden loopt u tegen allerlei regels aan. Het is goed om bij deze uitwerking een specialist te betrekken die u kan wijzen op de mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de verschillende fiscale mogelijkheden. Mocht u twijfelen of iets binnen de (fiscale) wettelijke kaders is toegestaan dan kunt u altijd een beroep doen op onze fiscalisten. Daarnaast staan onze arbeidsjuristen en onze consultants voor u klaar om bijvoorbeeld de beloningsstrategie op te stellen of samen met u dat thuiswerkbeleid vorm te geven in lijn met de huidige Arbo-regels of de andere nieuwe arbeidsvoorwaarden op papier te zetten.

Vanuit juridisch oogpunt is het van belang dat de spelregels vooraf op papier staan zodat deze voor iedereen kenbaar zijn en onenigheid achteraf voorkomen kan worden. Door heldere voorwaarden te formuleren, zorgt u er als werkgever voor dat u zich niet in de nesten werkt. Daarnaast kunt u door het formuleren van heldere spelregels ook voorkomen dat werknemers die zich onvoldoende inspannen of functioneren ook recht hebben op bijvoorbeeld die bepaalde bonus of winstdeling

Uiteraard draagt een kenbaar en helder beleid ook bij aan de relatie met, en motivatie van, de werknemers. Voor hen is immers ook volstrekt helder wanneer ze waar recht op hebben.

Modern belonen is en blijft maatwerk. Wij denken graag met u mee om uw beloningsbeleid te “moderniseren”. Neemt u gerust contact op met onze adviseurs om van gedachten te wisselen.

Een blog door:

Ruben van de Velde
Senior HR Adviseur HR Services
Megin van Kempen
Arbeidsjurist HR Services

Wilt u graag meer weten over hoe u modern belonen kunt inzetten voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Ook interessant

5 tips om uw medewerkers in hun kracht te zetten
11 tips voor werkgevers over omgaan met thuiswerken