Terug
HR Services 09-04-24

Een toekomstbestendige werkvloer: MDIEU-subsidie biedt kansen voor werkgevers

Werkgevers kunnen nu gebruikmaken van de stimulerende subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze subsidieregeling uit het Pensioenakkoord, biedt werkgevers extra gelegenheid om te investeren in Duurzame Inzetbaarheid (DI) Naast het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland, heeft de regeling ook als doel om eerder stoppen met werken mogelijk te maken voor oudere werknemers met fysiek zwaar werk.

Werkgevers kunnen tot 50% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor activiteiten gericht op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid, en voor projecten die eerder stoppen met werken mogelijk maken, waarbij 25% van de kosten wordt vergoed. De regeling is ook toegankelijk voor kleinere bedrijven. Om subsidie aan te vragen, moeten werkgevers onder andere een bedrijfsanalyse uitvoeren, een activiteitenplan opstellen en zich registreren via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Onze visie op DI is gebaseerd op vier kerncomponenten – Gezondheid, Productiviteit, Waardevol Werk en Langetermijnperspectief – en draait om het ontwikkelen van datgene waar medewerkers waarde aan hechten en behoefte aan hebben. Wij geloven dat een organisatie afhankelijk is van de bijdrage van haar medewerkers. Met deze regeling kun je financiële ondersteuning krijgen voor diverse activiteiten die bijdragen aan een gezonde, veilige en vitaal werkende omgeving.

Wil jij als werkgever de duurzame inzetbaarheid van je werknemers bevorderen en bijvoorbeeld mogelijkheden bieden voor eerder uittreden bij zwaar werk? Dan biedt de MDIEU hiervoor een uitstekende mogelijkheid. Neem voor de mogelijkheden contact op met ons.

Hoogtepunten van de MDIEU-subsidie:

 1. Financiële ondersteuning
  Tot 50% van de kosten voor duurzame inzetbaarheidsinitiatieven en 25% van de kosten voor eerder stoppen met werken kunnen worden gesubsidieerd.

 2. Toegankelijkheid
  Nu ook beschikbaar voor individuele bedrijven en arbeidsorganisaties.

 3. Verlaagde drempel
  Minimale subsidiebedrag is verlaagd naar €75.000, waardoor het ook haalbaar is voor kleinere bedrijven.

 4. Flexibiliteit in aanpak
  Diverse thema’s kunnen worden aangepakt, zoals gezond werken, goed werkgeverschap en levenslang leren.

 5. RVU-uitkeringen
  Mogelijkheid tot subsidie voor vervroegde uittreding van werknemers die niet kunnen werken tot de AOW-leeftijd.

 6. Eenvoudig aanvraagproces
  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid tijdens specifieke aanvraagtijdvakken.

Stappenplan voor de aanvraag van MDIEU-subsidie
Stap 1: Maak een bedrijfsanalyse

 • Identificeer knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken.
 • Beschrijf mogelijke oplossingen en verbeteringen.
 • Zorg ervoor dat de bedrijfsanalyse een verplichte bijlage is bij de subsidieaanvraag.

Stap 2: Maak een activiteitenplan en projectbegroting

 • Stel een gedetailleerd activiteitenplan op dat gebaseerd is op de uitkomsten van de bedrijfsanalyse.
 • Onderbouw de verwachte kosten per activiteit in de begroting.
 • Gebruik beschikbare formats voor het activiteitenplan en de begroting.

Stap 3: Registreer u als aanvrager

 • Maak een account aan en registreer uzelf als aanvrager via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.
 • Volg de instructies in de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid voor het registratieproces.

Stap 4: Dien uw subsidieaanvraag in tijdens het aanvraagtijdvak

 • Vul het elektronische aanvraagformulier in met de gevraagde gegevens.
 • Voeg de vereiste bijlagen toe, waaronder de bedrijfsanalyse, het activiteitenplan, de begroting, en de autorisatie ondertekenaar.
 • Dien uw aanvraag in binnen het specifieke aanvraagtijdvak.

Na het indienen van de aanvraag

 • Uw aanvraag wordt op volgorde van ontvangst beoordeeld.
 • UVB controleert de volledigheid en naleving van voorwaarden.
 • Inhoudelijke beoordeling duurt tot 13 weken na sluiting van het aanvraagtijdvak.
 • U ontvangt mogelijk verzoeken om aanvullingen of wijzigingen.
 • Beslissing over subsidieverlening wordt meegedeeld in een beschikking.
 • Bij een positieve beslissing kunt u aan de slag gaan met uw project.

Volg onze communicatiekanalen voor eventuele updates en verdere instructies gedurende het proces.

Contact
Karen de Vroome
[email protected]
0682314718