Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten
31 augustus 2020

Vaststelling tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Hoe wordt dit berekend?

Ondernemers in de sierteeltsector of onderdelen van de voedingstuinbouw konden een tegemoetkoming aanvragen bij de RVO, indien zij door de coronamaat­regelen meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst hadden in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020. De aanvragers moeten uiterlijk 31 augustus 2020 een definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen bij RVO. Wanneer de vaststelling minder dan € 25.000 bedraagt, kan dat nu al gedaan worden. Bij een hoger bedrag moet nog even gewacht worden, omdat in dat geval nog niet bekend is welke bewijs­stukken ingeleverd moeten worden.

Bewijsstukken bij tegemoetkoming lager dan € 25.000

Bij de vaststelling moet aangegeven worden hoeveel omzet of brutowinst uiteindelijk in genoemde periode is gemaakt, hoeveel schade daarmee is geleden en of er andere financiële steun is verkregen voor dezelfde schade. Verder moet een eigen verklaring meege­zonden worden waarmee men verklaart zich aan de regels te houden en dat de vaststellingsaanvraag naar waarheid is ingevuld. Door deze verklaring is het niet nodig de bewijsstukken door de accountant te laten opstellen.

Tegemoetkoming hoger dan € 25.000

Voor tegemoetkomingen van € 25.000 en hoger komt er nog een bewijsstuk bij. Welk extra bewijsstuk is nog niet bekend.

Let op! Wanneer men denkt recht te hebben op een hoger bedrag dan wat is aangevraagd, kan de aanvraag gewijzigd worden. Daarna vraagt men pas de vaststelling aan. Deze volgorde is belangrijk, omdat de definitieve tegemoetkoming nooit hoger kan zijn dan de aanvraag.