Cucumber 1328489
31 augustus 2020

Vaststelling tegemoetkoming frites-aardappelen

Telers van fritesaardappelen die door de corona­maatregelen de aardappelen niet konden verkopen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

De aanvragers moeten uiterlijk 15 september 2020 een definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen bij RVO. Wanneer de vaststelling minder dan € 25.000 bedraagt, kan dat nu al gedaan worden. Bij een hoger bedrag moet nog even gewacht worden, omdat in dat geval nog niet bekend is welke bewijsstukken ingele­verd moeten worden.

Verklaring

Bij de vaststelling moeten documenten worden mee­gestuurd waaruit blijkt hoeveel fritesaardappelen niet zijn geleverd en een certificaat waaruit blijkt dat het gaat om de oogst van consumptieaardappelen van 2019 in Nederland. Verder moet een eigen verklaring meegezonden worden waarmee men verklaart zich aan de regels te houden en dat de vaststellingsaan­vraag naar waarheid is ingevuld. Door deze verklaring is het niet nodig de bewijsstukken door de accountant te laten opstellen.

In sommige gevallen moet een taxatierapport van een officiële taxateur meegestuurd worden. Dit is het geval als men aardappelen voerde aan eigen vee of met ei­gen vervoer leverde aan een veehouder in de buurt. In de laatste situatie moet ook een door beide partijen ge­tekende overeenkomst meegezonden worden.

Voor tegemoetkomingen van € 25.000 en hoger komt er nog een bewijsstuk bij. Welk extra bewijsstuk is nog niet bekend.

Let op! Wanneer men denkt recht te hebben op een hoger bedrag dan wat is aangevraagd, kan de aanvraag gewijzigd worden. Daarna vraagt men pas de vaststelling aan. Deze volgorde is belangrijk, omdat de definitieve tegemoetkoming nooit hoger kan zijn dan de aanvraag.