1290090 61485462
01 oktober 2020

Miljoenennota en Belastingplan 2021 voor landbouwsector

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2021 bekend gemaakt. De belangrijkste voorgestelde maatregelen die (land- en tuin­bouw)ondernemers (kunnen) raken vind je hier.

Tarief vennootschapsbelasting lager

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het tarief bedraagt momenteel 16,5% voor winsten tot € 200.000 en 25% voor het meerdere. Dit wordt 15% voor winsten tot € 245.000 en blijft 25% voor het meer­dere.

Verdere verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt momenteel € 7.030. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. Dit was oor­spronkelijk € 5.000 in 2028. Hiermee worden de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelf­standigen verminderd.

Overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 gaat het algemene tarief van de over­drachtsbelasting omhoog van 6% naar 8%.

Verliesverrekening

Wanneer een onderneming (BV, NV) die onder de ven­­nootschapsbelasting valt verlies leidt, kan dit ver­lies voor de belastingheffing verrekend worden met het vorige jaar of de zes daaropvolgende jaren. Er zijn plannen om de verliesverrekening te verruimen in tijd, maar te beperken in omvang.

TOGS en TVL vrijgesteld van belasting

De uitkeringen op basis van de regeling Tegemoetko­ming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn vrij­gesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Geen versobering bedrijfsopvolgingsregeling

Bij bedrijfsovernames kan mogelijk een beroep ge­daan worden op een regeling in de erf- en schenkbe­lasting: de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zou misschien versoberd worden, maar hierover staat nog niets in het Belastingplan 2021.

Let op: Het betreft hier voorstellen van het kabinet, de maatregelen zijn nog niet definitief.