services belastingadvies-01
22 november 2019

Factsheet: Grensoverschrijdende Dividenduitkering

Voorkom inhouding dividendbelasting en onnodige boetes bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen. Download nu onze factsheet en kijk of dit jullie raakt.

Een dividenduitkering tussen rechtspersonen kan in beginsel zonder inhouding van dividendbelasting geschieden. Dit geldt ook voor dividenduitkeringen van een Nederlandse entiteit naar een buitenlandse opbrengstgerechtigde die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft. Hierbij geldt de eis dat de deelnemingsvrijstelling of -verrekening van toepassing moet zijn op de buitenlandse opbrengstgerechtigde in het geval deze in Nederland zou zijn gevestigd.

Nederland wil niet zomaar de inhouding van dividendbelasting achterwege laten en heeft daarom vanaf 1 januari 2018 een tweetal misbruiktoetsen ingevoerd. Het gaat hierbij om de objectieve en subjectieve toets om misbruik van de inhoudingsvrijstelling tegen te gaan. Indien u voldoet aan een van deze toetsen, dan is de inhoudingsvrijstelling niet van toepassing.

Download hier de gratis factsheet en voorkom onnodige dividendbelasting en boetes.

English

In principle, it is possible for one legal entity to pay out dividend to another legal entity without this being subject to dividend withholding tax. This also applies to dividend payments made by a Dutch entity to a foreign beneficiary to the income which is domiciled in another EU member state or a state with which the Netherlands has a double taxation treaty. This is subject to the condition that the participation exemption or holding compensation would be applicable to the foreign beneficiary if it were domiciled in the Netherlands.

The Netherlands does not wish to simply forgo imposing a dividend withholding tax and therefore introduced two ‘tests’ to prevent abuse on 1 January 2018. These are referred to as the objective and subjective tests for preventing abuse of the withholding exemption. If you pass only one of these tests, then the withholding exemption does not apply.

Download here the free whitepaper and prevent unneeded taxes and fines.