Nuance Johan Daams
23 mei 2018

Nuance 09 - Voorwoord Johan Daams

Het egoïsme regeert de wereld’. Een uitspraak van Arthur Schopenhauer, Duits filosoof uit de 19e eeuw die wel een heel negatieve blik op de wereld had.

Maar de laatste tijd krijg ik de indruk dat er toch zeker een belangrijke kern van waarheid in zit. Egoïsme komt niet alleen voor bij individuen maar ook bij organisaties, instellingen en landen. Of het nu gaat om allerlei toestanden in de Verenigde Staten, intriges waarvan Rusland wordt verdacht tot aan vrijwilligersorganisaties die zich ernstig misdragen daar waar ze moeten helpen. Zelfs de Olympische Spelen blijven al jaren niet gevrijwaard van allerlei vormen van egoïsme. Ik zeg niet dat we allemaal altruïsten moeten worden maar er zit nog een heel spectrum tussen.

De reden van deze beschouwingen is dat ik de vraag kreeg waarom wij dit blad uitbrengen. Ik durf eerlijk te bekennen dat daar ook een stuk eigenbelang in zit. We willen graag laten zien wat voor organisatie wij zijn en dan met name de menselijke factor. Maar onze doelstelling is iedereen de kans te geven hun eigen, eerlijke verhaal te vertellen met respect voor ieders normen en waarden. Daarbij geheel belangeloos zijn is onmogelijk, als dit überhaupt al mogelijk is. Om maar te besluiten met een andere Duitse filosoof, Immanuel Kant, ditmaal uit de 18e eeuw: ‘Het belang van de kunst ligt in haar belangeloze schoonheid’.

Veel leesplezier!

Artikelen Nuance 09:

Wilt u het magazine thuis ontvangen met de post? Neem dan contact op met onze redactie!