Pensioen & employee benefits

Ons team van specialisten kan u ondersteunen bij het beheren van verzuim en inkomensverzekeringen, inclusief eigen risicodragerschap en pensioenadvies. Wij begrijpen dat het welzijn van uw medewerkers essentieel is voor het succes van uw bedrijf. Met onze expertise en praktische oplossingen bieden wij niet alleen advies over inkomensverzekeringen, maar fungeren we ook als uw betrouwbare sparringpartner. Of het nu gaat om verzuimbeheer, communicatie over employee benefits of het navigeren door nieuwe wetgeving, bij ons kunt u rekenen op deskundige begeleiding. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat en laat ons u helpen bij het beschermen van uw bedrijf en medewerkers.

 

Verzuim en inkomensverzekeringen

 

Uw medewerkers vormen de ruggengraat van uw onderneming en hun welzijn is van cruciaal belang voor het succes van uw bedrijf. In dit dynamische veld spelen inkomensverzekeringen, waaronder de verzuimverzekering en WIA-verzekeringen, een grote rol.

Bij Crowe begrijpen we dat een goede specialist niet alleen een expert is in zijn vakgebied, maar ook in staat moet zijn om te navigeren door de nuances van uw bedrijf. Daarom hebben we een aanpak ontwikkeld die niet alleen gericht is op het adviseren en afsluiten van inkomensverzekeringen maar ook op het zijn van een ware sparringpartner voor u als ondernemer.

Met specialisten op het vlak van onder andere verzuimbeheer en inkomensverzekeringen zijn wij in staat om u volledig te ontzorgen. Wij helpen u met de complexiteit van wetgeving rondom sociale zekerheid en zorgen voor praktische oplossingen en een duidelijk advies.

Eigen risicodragerschap

 

Bij Crowe Foederer begrijpen we dat het navigeren door het landschap van eigen risicodragerschap voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte (WGA) en Ziektewet (ZW) complex kan zijn. Daarom zijn we er om u te ondersteunen op elk punt van dit proces.

We bieden deskundig advies om u te helpen de juiste beslissingen te nemen voor uw organisatie. Onze specialisten helpen bij het vormen van een beleid dat aansluit bij uw specifieke behoeften en doelstellingen.

We begrijpen ook het belang van transparantie en communicatie binnen uw organisatie. Daarom kunnen we u ondersteunen bij het informeren van de ondernemingsraad, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de stappen die worden ondernomen.

Tot slot helpen we bij het implementeren van de gekozen oplossingen. Of het nu gaat om het opzetten van een verzekering of het inregelen van procedures, we zorgen ervoor dat alles soepel verloopt.

Communicatie Employee Benefits

 

Een werkgever wil graag dat de verzekerde arbeidsvoorwaarden ook naar hun waarde door de werknemers worden gewaardeerd. En dan is communicatie over deze regelingen van essentieel belang. Daarbij zal de nieuwe pensioenwetgeving, die een persoonlijk pensioen beoogt, ervoor zorgen dat de werknemer zelf keuzes zal moeten maken. Over zijn beleggingsrisico en beleggingsomgeving, maar ook over deelname aan vrijwillige regelingen.

Wij zetten hiervoor een benefitsplatform in, waar uw regelingen in eenvoudige bewoordingen wordt toegelicht. Uw werknemers zien in een oogopslag wat hun verwachte netto-inkomen is als ze ziek worden, overlijden of met pensioen gaan. Middels dit platform kunnen we presentaties verzorgen, (inclusief uitnodigen van werknemers), periodieke prikkelberichten versturen en zelfs individuele planningsgesprekken aanbieden.

Pensioen advies

 

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor uw medewerkers, maar ook voor u als ondernemer of organisatie. Wij begrijpen als geen ander het belang van een goede, passende pensioenregeling. Het is na het loon, een van de belangrijkste en kostbaarste secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers. Een goede, onafhankelijke en transparante begeleiding van u als werkgever bij het inrichten, wijzigingen of verlengen van uw pensioentoezegging is dan ook heel belangrijk. Onze consultants kunnen deze complexe materie in begrijpelijke taal toelichten en adviseren welke pensioentoezegging het beste bij uw onderneming past.

Daarnaast adviseren wij over een breed scala aan (advies) vraagstukken. Binnen deze vraagstukken zijn we gespecialiseerd op juridisch, fiscaal en actuarieel gebied. Hierbij kunt u denken aan:

 • Veranderingen n.a.v. wet- en regelgeving
 • Fusies en overnames
 • Harmonisatie en implementatie van regelingen
 • Verplichtstellingen bij bedrijfstakpensioenfondsen
 • IFRS-waarderingen

Employee Benefits beheer

 

Het beheer van die arbeidsvoorwaarden (verzuimbeheer, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de pensioenregeling) vraagt om deskundigheid, aandacht, kennis en ervaring. De financiële belangen zijn groot en vanwege de toenemende zorgplicht is het belangrijk dat de administratie en communicatie foutloos verlopen.

Middels het Crowe Benefits Portaal nemen wij het administratieve beheer van deze regelingen volledig uit handen en kunt u (en uw werknemer) met al uw vragen bij ons terecht. Door koppeling van uw salarisadministratie met ons Crowe Benefits Portaal hoeft u wijzigingen in uw werknemersbestand maar op één plek te administreren. Wij zorgen vervolgens voor verwerking van de gegevens bij de uitvoerders.

Eenmaal per jaar hebben wij een onderhoudsgesprek, waarin niet alleen de regelingen worden besproken, maar ook de ontwikkeling van uw onderneming en recente ontwikkelingen op gebied van relevante wet- en regelgeving. Op deze manier blijven uw regelingen up-to-date en kunnen we snel op gewijzigde omstandigheden inspringen.

Wet Toekomst Pensioenen

 

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan en dit zorgt voor een forse wijziging van de pensioenopbouw in Nederland. De minimale startleeftijd gaat van 21 naar 18 jaar. Voor de opbouw van pensioen kan alleen nog een leeftijdsonafhankelijke premie toegezegd worden, een vast premiepercentage. Ook het pensioen voor de partner en kinderen, bij overlijden van de werknemer, wordt op een andere manier vastgesteld, namelijk als een percentage van het salaris van de werknemer. Dit zorgt ervoor dat alle pensioenregelingen in Nederland volledig of op onderdelen aangepast moeten worden.

Voor de werkgever is het belangrijk dat hij de gevolgen van deze wijzigingen op zijn regeling weet en welke keuzes hij heeft, zodat hij zijn pensioenbeleid voor de toekomst kan bepalen. De (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemers maken we inzichtelijk met onze impact analyse. Onze ervaren consultants kunnen u in dit traject naar een toekomstbestendige pensioenregeling begeleiden.

Pensioen voor DGA’s en zelfstandigen

 

In uw leven kunt u te maken krijgen met zaken als pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding . Maar een uitgebreide financiële planning is niet altijd nodig.

Na een efficiënte online inventarisatie van uw situatie ontwikkelen wij een persoonlijk DGA-pensioenplan. Met ons DGA-pensioenplan geven we op eenvoudige wijze inzicht in wat u wanneer nodig heeft. Dit plan bespreken we periodiek en passen we – indien nodig – aan op uw situatie. Deze optimalisatie gebeurt in nauwe samenwerking met onze andere adviseurs, zoals uw accountant en fiscalist.

Snelle re-integratie

Ontdek onze full-service aanpak

Door de nauwe samenwerking met onze HR-collega’s zijn wij in staat u direct te ondersteunen nog veel meer gebieden binnen HR. Onze specialisten kunnen u ondersteunen op gebied van:

 • HR advies & talentmanagement
 • HR-technology
 • Loonheffing & sociale zekerheid
 • Arbeidsrecht
 • Payroll
 • Vitaal & arbo
 • Global employer services

 

Neem contact op met een van onze experts

Astrid Ridderhof
Senior Consultant Pension & Benefits +31 (0)6-51348645