Terug
HR Services 04-04-22

STAP-scholingsbudget vanaf 1 mei weer aan te vragen

Vanaf 1 mei 2022 kan iedere werknemer en werkzoekende jaarlijks een STAP-budget aanvragen. Dit budget kan gebruikt worden voor het volgen van scholingsactiviteiten en komt in plaats van de fiscale aftrek voor scholing. De hoogte van het budget is evenveel als dat de scholingsactiviteit kost, maar maximaal € 1.000 per persoon per jaar.

Doelgroep en voorwaarden

Iedereen die aan de volgende drie voorwaarden voldoet kan een STAP-budget aanvragen:

  • De aanvrager is ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • De aanvrager is een EU-burger of is partner van een EU-burger.
  • De aanvrager is in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Scholing

De scholingsactiviteiten moeten ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarom is er een scholingsregister waarin alle (goedgekeurde) scholingsactiviteiten zijn opgenomen waarvoor een budget kan worden aangevraagd. Het scholingsregister vind je op de website van het UWV. Per jaar kan voor één scholingsactiviteit een budget worden aangevraagd, ook als deze lager is dan het maximale budget van € 1.000.

Aanvraag

Het STAP-budget kan digitaal worden aangevraagd via de website van het UWV. Voordat het STAP-budget wordt aangevraagd, moet de deelnemer zich hebben ingeschreven bij de opleider. Na inschrijving zal de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget worden geüpload. Van belang is verder dat de aanvraag gedaan moet worden voordat de scholing start. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om de aanvraag goed te keuren. Echter, voor het overgrote deel van de aanvragen geldt dat als aan de voorwaarden is voldaan, het budget vrijwel direct zal worden toegekend.

Het totale beschikbare budget, dat mag worden ingezet voor één scholingsactiviteit per jaar, is verdeeld over verschillende aanvraagperiodes. De aanvraag periodes zijn als volgt: 1 mei 2022, 1 juli 2022, 1 september 2022 en 1 november 2022. Wanneer het beschikbare budget voor een aanvraagperiode op is, kan in de volgende periode opnieuw een aanvraag worden gedaan. Het is dus mogelijk dat voor één scholingsactiviteit in meerdere periodes een aanvraag ingediend moeten worden om voor de volledige vergoeding (tot een maximum van € 1.000) in aanmerking te komen. De factuur wordt door het UWV betaald aan de opleider. Deelnemers hoeven dit bedrag dus niet eerst zelf te betalen. Het is ook van belang dat het budget niet te vroeg wordt aangevraagd. Tussen het aanvragen en het starten van de opleiding moet minstens 4 weken zitten, dit in verband met de termijn van het UWV om de aanvraag te beoordelen. Anderzijds mag de scholing niet later dan 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd, beginnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het budget dat wordt aangevraagd op 1 mei, betrekking moet hebben op een opleiding die start tussen 29 mei (4 weken na het aanvraagmoment) en 1 oktober (3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak, in dit geval 30 juni).

Het STAP-budget kan gebruikt worden voor scholing die u als werkgever aan uw werknemers aanbiedt. Het is aan te raden om in dergelijke situaties schriftelijke afspraken te maken met uw werknemers. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan afspraken over het vergoeden van studiemateriaal, studietijd beschikbaar stellen of studieverlof toe te kennen en een eventueel een studiekostenbeding als het STAP-budget ontoereikend is en u als werkgever een deel van de (overige) studiekosten vergoedt. Mocht u vragen hebben over scholing en/of het STAP-budget dat uw werknemers kunnen aanvragen, neem dan gerust contact op.

Een artikel door:

Sanne Oosterbosch
Junior Arbeidsjurist HR Services