Terug
Audit 27-07-20

De WHOA

Wat is de WHOA? Wat betekent dit wetsvoorstel voor u als ondernemer? En wat als uw leveranciers OF klanten gebruik gaan maken van de WHOA?

De WHOA, wat moet u als ondernemer nu al weten?

De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 ingestemd met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de WHOA). Met dit wetsvoorstel kan een rechtbank overgaan tot homologatie (bevestiging) van een akkoord voor sanering en herstructurering van de schulden van een schuldenaar. Door de WHOA wordt het reorganiserend vermogen van ondernemingen in zwaar weer vergroot.

Wat is de WHOA?

De WHOA richt zich op ondernemingen die rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar door een te zware schuldenlast toch insolvent dreigen te raken. Het doel is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken. Voor die ondernemingen wordt het mogelijk om een onderhands akkoord met schuldeisers over de herstructurering van schulden te laten goedkeuren door de rechtbank (homologeren), zonder dat er sprake is van surseance van betaling of een faillissement.

Onder de WHOA mogen schuldeisers er t.o.v. een faillissement niet op achteruit gaan. Het WHOA voorstel bevat daardoor een zogenoemde liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde, waarbij de reorganisatiewaarde hoger moet zijn dan de liquidatiewaarde.

Wat gaat de WHOA voor u als ondernemer betekenen?

Mochten uw schuldenlasten te hoog worden dan kan een dreigend faillissement voorkomen worden door tijdig onder de WHOA uw schulden te herstructureren.

Wat als leveranciers of klanten van u gebruik maken van de WHOA?

De kans is groot dat één of meer van uw leveranciers of klanten in problemen komen. De WHOA hanteert als uitgangspunt dat schuldeisers er niet op achteruit mogen gaan. Dit betekent dat schuldeisers niet in een slechtere positie mogen komen dan het geval zou zijn als een faillissement van de onderneming wel doorgang zou vinden.

Welke acties kan ik nu al uitvoeren met betrekking tot de WHOA?

Op dit moment is de WHOA wel aangenomen maar nog niet in werking getreden. De wet dient nog door de Eerste Kamer te worden goedgekeurd, maar naar verwachting zal dit – gezien de relevantie als gevolg van COVID-19 – snel gebeuren. Aangezien de verwachting is dat een behoorlijk aantal ondernemingen in zwaar weer verkeren of zullen komen, raden wij u aan de ontwikkelingen op dit gebied nauw te volgen en uw klanten- en leveranciersportefeuille goed te monitoren.

Wat kan Crowe Foederer Corporate Finance betekenen?

Heeft u nu al vragen over de WHOA of advies nodig omdat u in zwaar weer verkeerd dan kunt u contact opnemen met Jaap Schrover, partner van onze afdeling corporate finance.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarvoor zullen wij u in het najaar middels een webinar in detail informeren over de invulling van de WHOA. Houdt u in de tussentijd onze nieuwsbrieven in de gaten voor eventuele updates.