Ik voel mij sterk omdat
jullie achter mij staan

Effectief en slim personeelsbeleid
is de kracht van Crowe.

Een overzicht van onze webinars

  • Loonkosten

  • Subsidiefaciliteiten

  • De toekomst van werk

  • High performance companies

Vitamine Data: 'Hoe datagedreven HR ​​​​​​​waarde toevoegt aan je bedrijf'

Strategische HR thema’s zoals formatiesamenstelling, learning, talentontwikkeling en recruitment zijn cruciaal geworden voor het succes van MKB bedrijven. In het MKB zien we dat datagedreven SMART HR analyses rondom deze strategische thema’s heel veel waardevolle inzichten kunnen toevoegen. En omdat steeds meer MKB bedrijven met een gedigitaliseerde HR omgeving werken is er sprake van een overvloed aan HR data waardoor het mogelijk is om snel en effectief relevante en diepgaande inzichten te genereren die het MKB helpen bij het bereiken van de HR doelen. Bekijk het webinar en kom erachter hoe je met HR data waarde toevoegt aan je bedrijf.

Optimaal gebruik maken van de loonkosten en subsidiefaciliteiten voor modern en sociaal werkgeverschap

Steeds meer bedrijven zijn bezig met modern en sociaal werkgeverschap. Thuiswerkbeleid, flexibele arbeidsvoorwaarden, social events, werk privé balans, onkostenregelingen, arbeidsparticipatie, het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: werkgevers hebben tegenwoordig een bomvolle HR agenda rondom modern en sociaal werkgeverschap. Gelukkig biedt de Nederlandse overheid een omvangrijk aantal fiscale en subsidie faciliteiten waar bedrijven van kunnen profiteren. In dit webinar leer je hoe je de WKR optimaal kunt inzetten en welke onbenutte subsidies en loonkosten mogelijkheden er zijn.

Online Business Session: 'De toekomst van werk'

Ben je voorbereid op de toekomstige manier van werken? Wil je weten wat er op je afkomt en wil je leren van een van meest ervaren HR spelers in de markt? In dit webinar nemen we je mee in de toekomst van werk, de impact van technologie, globalisatie, vergrijzing, flexibilisering en de toenemende inclusiviteit. Verder gaan we in op de toekomst van werk bij bedrijven in Nederland en de stappen die zij moeten zetten om succesvol te blijven. Als laatste geven we op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving in grensoverschrijdende arbeidssituaties, een (toekomstig) beeld van hoe talent tewerkgesteld kan worden en wat daarbij de aandachtspunten en oplossingen zijn.