Oog voor de wereld

Crowe Foederer en maatschappelijke betrokkenheid

Ons uitgangspunt

Als accountants- en adviesorganisatie hebben we te maken met fundamentele beginselen uit onze beroepsvoorschriften. Maatschappelijke verantwoordelijkheid zou een niet-beroepsmatig fundamenteel beginsel voor elke organisatie moeten zijn.

Fiscale aangiftes

Crowe Foederer Foundation

Als kantoor ondersteunen we al vele jaren allerlei maatschappelijke initiatieven en hebben daarvoor ook een eigen Stichting met een ANBI status opgericht: Foederer Talentenfonds. Initieel gericht op het ondersteunen van talenten in de cultuurbranche maar uiteindelijk ook gebruikt om allerlei goede doelen te ondersteunen. Ook zijn er veel medewerkers die al als vrijwilliger optreden.

Deze initiatieven willen we als organisatie zoveel mogelijk structureren. Niet alleen om meer impact te genereren maar ook om nog meer betrokkenheid te krijgen van zoveel mogelijk medewerkers. Het Foederer Talentenfonds zal daarvoor in 2021 ook een naamswijziging ondergaan naar Crowe Foundation.

Speerpunt: gelijke kansen

Een belangrijk thema van de Crowe Foederer Foundation zal zijn ‘Gelijke kansen’. Een zeer belangrijk maatschappelijk onderwerp en daarom willen we ook alle medewerkers oproepen om daar een bijdrage aan te leveren, gecoördineerd vanuit de foundation. Budget en tijd zal daarvoor vrijgemaakt worden zodat we ook impact maken. Met als resultaat een maatschappelijke footprint. Zowel voor kantoor als voor, hopelijk, iedere medewerker als onderdeel van het CV.

Terug naar Helder verslag 2020

Over 2020 is een separaat MVO-verslag gemaakt gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Hierin staat exact vermeld wat we precies in 2020 hebben gedaan