Herstructurering

Herstructurering

Als gevolg van economische ontwikkelingen of gewijzigde omstandigheden kan uw onderneming in roerige tijden terecht komen. Onze specialisten hebben veel ervaring met de begeleiding en advisering van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Zij analyseren uw onderneming, beoordelen de besluitvormingsprocedures en stellen samen met u en uw stakeholders een herstructureringsplan op. Zo bent u op korte termijn in staat om de noodzakelijke maatregelen te treffen die uw onderneming terug in een stabiele situatie brengt. Door de toepassing van data science krijgt u eveneens de benodigde inzichten om op de lange termijn uw rendement te verhogen.

WHOA

Ook de toepassing van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan een instrument zijn om een te zware schuldenlast te herstructureren.

Gerelateerde services

Corporate Finance
Waardering
Corporate Finance
Faillissementsonderzoek