Faillissementsonderzoek

Faillissementsonderzoek

Als curator in een faillissement neemt u de bedrijfsvoering en bevoegdheid van de gefailleerde over. U voert als curator o.a. onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de eventuele aansprakelijkheid van bestuurders. Onze corporate finance specialisten hebben geruime ervaring met het verrichten van een oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek en ondersteunen u bij:

  • Het uitvoeren van financieel onderzoek
  • Het uitvoeren van onderzoek naar correcte toepassing van wet- en regelgeving op gebied van externe verslaggeving

Onze specialisten maken daarbij gebruik van data science toepassingen, waardoor wij u op efficiënte wijze inzicht in de financiële situatie van de gefailleerde kunnen geven.

Gerelateerde services

Corporate Finance
Herstructurering
Corporate Finance
Waardering