Justitia 2597016
26 april 2018

Ontbinding beëindigingsovereenkomst door tekortkoming werkgever

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 april 2018 beslist dat de beëindigingsovereenkomst die tussen een werkgever en een werknemer was gesloten wordt ontbonden, omdat de werkgever zich negatief over de werknemer had uitgelaten terwijl dit in de beëindigingsovereenkomst was verboden.

Beëindigingsovereenkomst

Werknemer was werkzaam als psychiater en manager inhoudelijke zaken. In verband met een reorganisatie is de functie van manager inhoudelijke zaken vervallen. Vanwege de negatieve opstelling van de werknemer na de reorganisatie en zijn problematische gedrag binnen diverse overlegvormen, zijn werkgever en werknemer op initiatief van werkgever op 16 april 2012 een beëindigingsovereenkomst overeengekomen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst is onder andere bepaald dat werkgever en werknemer zich niet negatief over elkaar uit mogen laten na einde dienstverband.

EO-uitzending

Werknemer is op 24 april 2012 met GGZ Friesland een arbeidsovereenkomst overeengekomen met een ingangsdatum van 4 juni 2012. Op 23 mei 2012 wordt werknemer geïnformeerd door de EO dat in het programma “De Vijfde Dag” aandacht zal worden besteed aan de afdeling waarop de werknemer werkzaam was bij zijn oude werkgever omdat daar sprake zou zijn van misstanden en dat hij in dat programma een grote rol zou gaan spelen. De voormalige werkgever heeft voorafgaand aan de uitzending van de EO gereageerd richting de EO en aangegeven dat de reportage gelijk is aan de eigen bevindingen en dat de betreffende werknemer gezien zijn grote rol bij de problemen was ontheven van zijn taken. Op 14 juni 2012 heeft de EO het programma uitgezonden. Dat is voor GGZ Friesland aanleiding geweest om de arbeidsovereenkomst per 19 juni 2012 in de proeftijd te beëindigen.

Ontbinding beëindigingsovereenkomst

Op 5 juli 2012 heeft de werknemer de beëindigingsovereenkomst ontbonden vanwege een tekortkoming van de werkgever in de nakoming van zijn verplichtingen uit die overeengekomen, te weten schending van het beding om zich niet negatief over elkaar te laten. Werknemer heeft zich per die datum beschikbaar gehouden voor werk. Werknemer heeft in een procedure om loondoorbetaling gevorderd. Werkgever heeft de rechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover deze nog zou bestaan. De rechter heeft de vordering van werknemer afgewezen, de vordering van werkgever is toegewezen en de arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 november 2012 onder toekenning van een vergoeding van € 273.341,39 bruto.

Herstel arbeidsovereenkomst

Werknemer heeft werkgever verzocht over te gaan tot herstel van de arbeidsovereenkomst per 5 juli 2012. Werkgever geeft geen gevolg hieraan. Het Hof geeft aan dat nu de werknemer de beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden, de werkgever verplicht is om mee te werken aan het herstel van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Het niet nakomen van die verplichting levert een toerekenbare tekortkoming op en maakt de werkgever schadeplichtig.

Dit betekent in dit geval:

  • Herstel van de arbeidsovereenkomst per 5 juli 2012;
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 november 2012, onder toekenning van een vergoeding van € 273.341,39 bruto;
  • Loonbetaling over de periode van 5 juli 2012 tot 1 november 2012, € 37.993,32 bruto;
  • Uitbetaling vakantiegeld en vakantiedagen over de periode van 5 juli 2012 tot 1 november 2012, € 5.285,65 bruto;
  • En de wettelijke rente over bovengenoemde bedragen tot de dag van betaling.

Hoewel het in bovenstaande situatie om een zeer duidelijk geval ging (met aantoonbaar bewijs), is het van groot belang als u in een beëindigingsovereenkomst afspreekt dat u en de werknemer zich niet negatief over elkaar uitlaten, u dat ook daadwerkelijk niet doet.

Heeft u een arbeidsconflict en praat u met een werknemer en/of zijn/haar gemachtigde over het sluiten van een beëindigingsovereenkomst? Neem dan contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen. Zij begeleiden en adviseren u graag en kunnen voor u de beëindiging uit onderhandelen en de beëindigingsovereenkomst voorbereiden.