Hypotheek in 40 jaar aflossen
25 juni 2018

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt, waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Het voordeel van een langere looptijd is dat de maandlasten lager zijn, omdat de aflossing over een grotere periode kan worden gespreid. Dit is vooral voor starters op de woningmarkt van belang, zeker nu koopwoningen fors in prijs stijgen. Wel betaal je over een langere periode rente, en dus in totaal meer rente. Een langere aflossingstermijn is ook verdedigbaar met het oog op de latere AOW- en pensioendatum die tegenwoordig geldt. Wie later met pensioen gaat, kan ook langer doen over het aflossen van zijn hypotheek.

Let op: sinds 2013 geldt voor nieuwe hypotheken een verplichte aflossing van de verstrekte som in maximaal 30 jaar. Als u een lineaire of annuïteitenhypotheek afsluit, wordt aan deze voorwaarde voldaan. Een hypotheek met langere looptijd dan 30 jaar is hiermee in strijd. Dit zou betekenen dat de hypotheekrente dan niet aftrekbaar is. Om dit probleem te omzeilen, wordt bij deze hypotheek de hoofdsom in twee delen gesplitst: een aftrekbaar deel dat in 30 jaar helemaal wordt afgelost, en een niet-aftrekbaar deel dat 40 jaar loopt. De bruto maandlasten van het totaal blijven 40 jaar gelijk.

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheid om uw hypotheek in 40 jaar af te lossen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder, hij helpt u graag verder.