​  Steunaanvrager gekort voor gedraging overdrager perceel
01 oktober 2020

Tegoedbonnen voor scholing en advies (agrariërs)

Agrariërs kunnen (binnenkort) vouchers (tegoedbon­nen) aanvragen voor scholing en advies.

In eerste in­stantie gaat het daarbij vooral om de stikstofaanpak en daarbinnen de reductie van de stikstofemissie met be­hulp van voermaatregelen. De regeling maakt daar­naast advisering en scholing gericht op kringloopland­bouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen mogelijk.

De vouchers, met een maximum van € 1.500, kunnen gebruikt worden voor:

  • één-op-één advies door een onafhankelijke be­drijfs­adviseur;
  • het in groepsverband krijgen van advies;
  • het volgen van een cursus bij een groene hoger onderwijsinstelling.

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat deelnemers aan derogatie voor het einde van het jaar gecoacht zullen worden over de stikstofmaatre­gelen van het kabinet. De deelnemers zullen hierover geïnformeerd worden door RVO. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de vouchers.