Nuance 18 Banner Nieuwsbericht Fancy Van De Vorst
17 augustus 2020

Nuance 18: Fancy Van De Vorst

In en voor de Brainportregio Eindhoven is Fancy van de Vorst een graag gezien gezicht én een ware ambassadeur voor haar stad, die onvermoeibaar netwerken en mensen bij elkaar brengt, namen, credits en tips deelt.

Fancy is synoniem voor delen en samenwerken, en daarvoor verwijst ze naar haar Indonesische genen en wortels: ,,Eindhoven is eigenlijk één groot familiebedrijf: gericht zijn op de groep, op de lange termijn, op voortbestaan en het zo lang mogelijk samen gezellig houden.”

Warme contacten

Bij Brainport Development voelt ze zich senang: ,,We werken regionaal voor de 21 gemeenten. Dat past mooi tussen mijn lokale netwerk via de gemeente Eindhoven en mijn nationale werk voor StartUpDelta nu genoemd Techleap, om mijn kennis en kunde te delen en netwerken aan elkaar te verbinden.” Haar taak lag niet zozeer in het ‘binnenhalen’ van internationale bedrijfsvestigingen: ,,Uitdaging is hier het netwerk en ecosysteem te versterken. Daar ga ik voor. Vestigingsmanagers, van bedrijven die zich hier op de Europese markt willen settelen, hebben niet altijd binding met de regio. Dan is het belangrijk in contact te komen en te blijven, het netwerk te ontsluiten, laten zien waar de kansen liggen. Vaak conformeren vestigingen zich aan de bedrijfsprocessen van hun hoofdkantoren. Dan zie je dat het zoeklicht over de regio heen gaat. Het is de kunst zo’n directeur in contact te brengen met het bedrijfsleven hier, om samen te werken, zaken te doen. De zakencultuur is specifiek. In Nederland en Brabant is die anders dan in het land van herkomst. We zijn redelijk direct en open. Daar heb ik me voor ingezet; bedrijven zich hier thuis te laten voelen. We bieden management van hoofdkantoren een programma aan om te laten zien welke netwerken hier zijn, hoe hoog het niveau van de hightech en creatieve industrie is en ook talent is een groot onderwerp.”

Brexit hielp in haar werk: ,,Londen en Amsterdam staan eerder op het netvlies als bedrijven naar een Europese vestiging kijken. We moeten hier harder werken om te laten zien dat we er zijn en wat we te bieden hebben. Daar hebben we proposities voor, ook met de verschillen in cost of living en de lagere huren voor bedrijfs- en kantoorpanden. Wat vooral helpt; de fantastische logistieke ontsluiting van de rest van Europa vanuit Brabant. En via je warme contacten iemand inzetten die de toegevoegde en relevante waarde van deze regio al kent.”

Lees hier het volledige artikel