911459 Paperwork
14 september 2020

Factsheet: Rechtmatigheidsverantwoording

In 2021 wijzigt de systematiek voor de verantwoording van de rechtmatigheid voor gemeenten.

Niet de accountant maar het college zal dan verantwoording moeten afleggen over de naleving van de geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Fiscale aandachtspunten

Deze wijziging omvat veel meer dan op het eerste oog zou kunnen lijken. Naast het inrichten, beheersen en monitoren van processen zal er voor de effectiviteit ook goed moeten worden gekeken naar de cultuur van een organisatie.

Crowe Foederer hanteert voor al haar projecten in het kader van fiscale risico beheersing een aanpak die uitdrukkelijk bij het opstellen en monitoren van beheersmaatregelen rekening houdt met de cultuur van de organisatie waar binnen deze beheersmaatregelen moeten functioneren. En omdat wij fiscale risico beheersing onlosmakelijk verbonden zien met de financiële- en bedrijfsprocessen is deze aanpak zonder voorbehouden óók toepasbaar op de gewijzigde rechtmatigheidsverantwoording.

Door de Crowe Foederer aanpak kunt u twee vliegen in een klap slaan: u bent in staat om een gefundeerd oordeel te geven over de opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording. En daarnaast heeft u een concrete blauwdruk in handen voor de verbetering van uw tax control framework.

Graag lichten wij vrijblijvend onze aanpak toe. Ons Non-Profit / Public Team heeft de kennis en kunde in huis en staat u graag te woord.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met onze specialist.


  • mr. Ed van der Goes
  • Belastingadviseur
  • e.goes@crowefoederer.nl
  • 06 - 17 32 50 08