Money 2724241
01 oktober 2020

Betalingsregeling bij belastinguitstel (land- en tuinbouw)

Ondernemers konden tot uiterlijk 1 oktober voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen. Tot 31 december 2020 kan een reeds aan­gevraagd bijzonder uitstel verlengd worden.

Daarmee loopt voor alle on­dernemers het uitstel uiterlijk op 1 april 2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uitein­delijk terugbetaald moet worden, niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel ko­men bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling: vanaf 1 juli 2021 mag de schuld in 36 maanden afgelost worden.

Terugbetalingsregeling

Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangebo­den van de Belastingdienst, waarmee ze tot 1 juli 2024 iedere maand een vast bedrag terug betalen. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de Belastingdienst met daarin de voorwaarden en het maandbedrag van de betalingsregeling.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moeten op de gewone manier wor­den voldaan.