Global Tax Newsletter
06 juni 2018

Advieswijzer: Ondernemen in een keten 2018

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Beperk uw aansprakelijkheid!

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid is aan de orde wanneer een werkgever werknemers inleent van een andere werkgever (veelal een uitzend- of payroll bureau) om deze onder zijn leiding en toezicht te laten werken. Betaalt de eigenlijke werkgever de door hem verschuldigde loonheffing, premies sociale verzekeringen en eventueel btw geheel of deels niet,
dan kan de inlener via inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor het niet betaalde bedrag. Betaalt ook de inlener niet, dan kan de belastingdienst via ketenaansprakelijkheid ook de andere bedrijven in de keten aanspreken.

Aannemer en ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheid is alleen van toepassing als u wordt aangemerkt als aannemer. Hiervan is sneller sprake dan u wellicht denkt. De ketenaansprakelijkheid komt dan ook niet alleen voor in de bouw, maar ook in andere branches. Een aannemer is namelijk iedere natuurlijke of rechtspersoon die anders dan in dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs.

Bekijk hier de volledige advieswijzer: Ondernemen in een keten 2018.