6 tips voor
aantrekkelijk werkgeverschap

Versla de concurrentie op de arbeidsmarkt

Aantrekkelijk werkgeverschap (ook wel Employer Branding genoemd) is een onmisbaar onderdeel van de HR strategie in organisaties. Zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt, waarin medewerkers ruime keuze hebben uit verschillende werkgevers, zijn steeds meer organisaties op dit onderwerp gefocust. Maar hoe kan je je als MKB van je concurrent onderscheiden op een dusdanige manier dat je talenten aantrekt en huidige medewerkers behoudt? Ben je benieuwd naar hoe je je als aantrekkelijk werkgever kunt profileren? Krijg je weinig sollicitaties op vacatures of is er sprake van een hoog verloop binnen de organisatie? Lees dan verder.

Talent aantrekken en behouden

Aantrekkelijk werkgeverschap wordt ook wel gedefinieerd als de sleutel tot het verkrijgen en behouden van een unieke en onderscheidende voorkeurspositie bij zowel huidige als potentiële medewerkers. Het helpt organisaties om nieuw talent aan te trekken en huidige talenten te behouden. Het gaat met name over hoe je als werkgever extern wordt gezien en intern wordt ervaren. Investeren in een aantrekkelijk werkgeverschap brengt vele voordelen met zich mee, voor zowel organisaties als medewerkers, denk aan besparing op kosten voor recruitment en verloop. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van je medewerkers.

6 handige tips

Een sterk aantrekkelijk werkgeverschap begint binnen de organisatie (intern). Als eerste stap is het van belang om te investeren in hetgeen medewerkers belangrijk vinden. Zeker in het kader van binden en boeien van huidige medewerkers is dit een onmisbare stap. Om hier een duidelijk inzicht in te verkrijgen, kan een gesprek of een tevredenheidsonderzoek van toegevoegde waarde zijn. Zo krijg je een duidelijk beeld van aspecten die verbetering behoeven en/of bepaalde wensen aansluiten op de ervaring van de medewerkers. Er zijn een aantal factoren die door medewerkers als belangrijk worden geacht, die bepalend zijn voor een goed werkgeverschap. Hieronder worden een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

1. Financiële waardering

Financiële waardering gaat in op de arbeidsvoorwaarden van een betreffende medewerker in de breedste zin van het woord. Val je als organisatie binnen een bepaalde CAO? Dan biedt dit een duidelijk kader voor iedereen, maar hoe kun je medewerkers in hun individuele wensen en behoeften voorzien? Medewerkers hebben namelijk steeds meer behoefte aan keuzevrijheid als het gaat om arbeidsvoorwaarden en zitten niet te wachten op een standaard arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt als organisatie aantrekkelijk belonen middels een modern beloningsbeleid, waarin medewerkers zelfregie nemen en flexibiliteit krijgen om keuzes te maken over bijvoorbeeld ontwikkeling, arbeidstijden, thuiswerken, verlofbeleid en vitaliteit. Hierdoor krijgen medewerkers de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te kiezen die het beste aansluiten op hun persoonlijke situatie, wat positief bijdraagt aan een goede werk/privé balans. Verder is het salaris een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.  Maar hoe weet je als organisatie of je medewerkers voldoende, marktconforme salarissen aanbied? Om deze vraag te beantwoorden werken bedrijven met salaris benchmarks, waarin het salaris van de medewerkers met vergelijkbare functies en salarissen in de markt worden getoetst. Dit kan zelfs afgezet worden tegen de regio waarin je organisatie opereert. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld of je salarissen marktconform zijn.

2. Niet-financiële waardering

Niet-financiële waardering heeft betrekking op modern management, waar een omgeving wordt gecreëerd waarin medewerkers in hun kracht worden gezet en maximaal kunnen floreren. Niet- financiële waardering bestaat uit erkenning en waardering naar de medewerkers toe. Als manager is het van belang om zichtbaar te zijn voor de werkvloer en erkenning te tonen voor de vaardigheden van je medewerkers. Niet-financiële waardering kan vrij eenvoudig geuit worden, middels een compliment of door bijvoorbeeld successen te vieren met je medewerkers. Is er bijvoorbeeld een mooie klant binnengehaald of is er een jubileum van een medewerker? Dan zijn dit goede gelegenheden om te vieren. Dit geeft medewerkers niet alleen waardering, maar geeft tegelijkertijd een boost aan de teamsfeer.

Fiscale aangiftes

3. Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden

Vandaag de dag ligt de focus op een leven lang leren. Steeds meer medewerkers hebben de behoefte om zich zowel op professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen. Zorg daarom als organisatie voor goede en duidelijke doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Plannen maken is hierbij niet voldoende. Ga na welke concrete acties je als bedrijf uitzet. Heb je een activerende Learning & Development aanpak? Investeren in dit onderwerp stimuleert niet alleen de productiviteit van medewerkers, maar verhoogt ook de duurzame inzetbaarheid.

4. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en transparantie

Geef medewerkers een gevoel van vertrouwen en vrijheid. Dit stimuleert de betrokkenheid en draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. Probeer daarnaast medewerkers te stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Verder is het van belang dat je als werkgever transparant bent over de besluitvoering. Probeer medewerkers te betrekken bij bepaalde onderwerpen, zodat iedereen inspraak heeft en zich gehoord voelt.

5. Professionele werkomgeving

Een professionele werkomgeving wordt door steeds meer medewerkers als belangrijk geacht. Hierbij hoort een goed ingerichte digitale omgeving. Met name jonge generaties werken volledig digitaal en verwachten geen ouderwetse omgeving bij hun werkgever. Wordt er binnen jouw organisatie bijvoorbeeld nog steeds schriftelijk verlof aangevraagd of worden de declaraties schriftelijk ingediend? Of maken jullie nog gebruik van papieren personeelsdossiers? Dit neemt veel tijd in beslag. Wil je daarom als organisatie bepaalde processen digitaliseren?

6. Sociale factor

Als werkgever is het van belang om te investeren in de sociale kant van de organisatie. Contact met collega’s bepaalt het werkplezier en wordt vaak gezien als de belangrijkste factor van een aantrekkelijke werkomgeving. Organiseer daarom regelmatig sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld een teambuildings activiteit. Deze activiteiten dragen niet alleen positief bij aan de werksfeer, maar stimuleren ook de samenwerking tussen collega’s.

Specialistische kennis

Als er intern een duidelijk beeld is geschetst van de factoren die medewerkers belangrijk vinden in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap, is het vervolgens goed om te bepalen welke waarden je als organisatie wilt uitstralen naar de buitenwereld. Hoe wil je je profileren? Als Innovatief? Of juist met de beste arbeidsvoorwaarden of werksfeer? Als deze waardes bekend zijn, zijn er verschillende middelen die je kunt inzetten om een van deze waardes extern kenbaar te maken. Schets een duidelijk én eerlijk beeld van de redenen wat het werken bij jouw organisatie authentiek en onderscheidend maakt. Het is hierbij van essentieel belang dat deze beloften in lijn liggen met de werkelijkheid, en dus worden waargemaakt als organisatie.

Wij bieden een totaaloplossing op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap.  Wij adviseren over concrete Employer Branding vraagstukken, we ontwikkelen belonings- en ontwikkelingsplannen, we voeren benchmark onderzoeken uit, we helpen met de interne en externe communicatie, we richten digitale HR omgevingen in, en we zorgen voor de juiste stuur informatie.

Een blog door:

Lauren Scheepers
Junior HR Adviseur HR Services

Wilt u graag meer weten over aantrekkelijk werkgeverschap? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten

Ook interessant

5 tips om uw medewerkers in hun kracht te zetten
11 tips voor werkgevers over omgaan met thuiswerken