IT Audit

Grote impact

ICT maakt de bedrijfsprocessen in organisaties steeds effectiever en efficiënter. Sterker: de impact van informatietechnologie wordt steeds groter. De hoeveelheid beschikbare oplossingen en informatie is enorm. Daarnaast is er vaak sprake van toenemende complexiteit en bijbehorende beveiligingsrisico’s. Wij helpen u om inzicht te krijgen in IT-risico’s en de kwaliteit van uw IT-beheerorganisatie. Aan de hand van een IT-Audit helpen we u en uw organisatie om de risico’s in kaart te brengen en te borgen binnen uw onderneming. Dat resulteert in up-to-date IT-systemen.

Hoge eisen

Als moderne organisatie worden we steeds meer afhankelijker van IT. Dat vergroot de behoefte aan betrouwbare systemen om inkomstenderving, reputatieschade en schadeclaims te voorkomen. Zekerheid over de kwaliteit van IT is van groot belang. Niet alleen vanwege de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen, maar ook vanwege de hoge eisen die tegenwoordig worden gesteld aan transparantie, IT-governance en compliance.

Onze ervaren IT auditors verrichten bijzondere onderzoeken betreffende uw IT omgeving op basis van o.a. de internationale assurance standaard ISAE 3402. Daarnaast zijn onze IT auditors betrokken bij overige assurance opdrachten voor specifieke IT aspecten.

Gerelateerde services

Cybersecurity
Data analyse
040 264 96 10 Vestigingen