Crowe Foederer vindt het belangrijk om in talent te investeren van relaties, medewerkers en haar omgeving. Daarnaast zijn we al 60 jaar stevig geworteld in Eindhoven. Om die redenen ondersteunen we sinds vorig jaar de Philips Harmonie die, op haar beurt, de honderden zorgmedewerkers in de regio een steuntje in de rug biedt. We spraken met drie bestuursleden van dit orkest over spelen in een lockdown, de band met Eindhoven en Philips en de financiële uitdagingen om het podium te kunnen pakken.

De harmonie. Dat zijn je dorpsgenoten in een stoet door de Kerkstraat met blazers en tamboers. Daartussen lopen met zilver behangen mannen en vaandeldragers en op kop een voormalig wethouder met een metalen spies. “We hebben een jaar of tien geleden serieus overwogen om onze naam te veranderen. Maar om een eeuw aan historische waarde weg te gooien? Het voelde niet goed”, zegt scheidend ad-interim-voorzitter Jan van Moorsel. Hij en bestuurslid Audrey Staaks erkennen dat de term ‘harmonie’ mensen op het verkeerde been kan zetten. Het beeld zit de muzikanten regelmatig in de weg. Wie het ensemble aan het werk heeft gezien weet wat de Philips Harmonie in huis heeft. Het muzikale niveau ligt hoog.

Top van Nederland

Het strak georganiseerde orkest kan zich meten met de top van Nederland. Van Europa zelfs. Van Moorsel speelt sinds 1968 klarinet en fluitiste Staaks heeft een conservatoriumachtergrond. Ze is niet de enige. Zelf spreken de bestuurders daarom liever van ‘orkest’. Dit orkest reisde de afgelopen decennia door heel Europa, werd meermaals bekroond en was in 2003 live te zien op de Chinese staatstelevisie toen de Philips Harmonie een serie concerten in Beijing en andere regio’s verzorgde.

Tijd voor een imagocampagne? Kersverse voorzitter Peter van den Berg, voormalig bestuurder van Het Rode Kruis in Eindhoven en bassist in een vriendenband die je meevoert in de psychedelische trips van The Doors, heeft in elk geval genoeg ideeën. Bovendien heeft hij een wijdvertakt netwerk. In maart nam hij het stokje over van Van Moorsel. De Philips Harmonie moet wat hem betreft niet alleen een groter podium en meer speeltijd krijgen, maar ook meer waardering. “Als ik zie hoe een orkest met zo veel kwaliteit soms moet leuren om überhaupt te kunnen spelen, dan steek ik daar graag mijn handen voor uit de mouwen. Een instituut als de Philips Harmonie met haar staat van dienst is niet alleen een uithangbord van het muzikale talent in deze regio, maar ook van het warme hart van Eindhovenaren. Deze vereniging is een maatschappelijke organisatie die keer op keer haar steentje bijdraagt aan een mooiere samenleving.”

Van den Berg doelt op het ‘Brabants avondje uit voor de zorg’ afgelopen september in het Philips Stadion voor zorgmedewerkers van de zes omliggende ziekenhuizen. In december volgden nog zorgconcerten voor inwoners en medewerkers van verschillende verpleeghuizen van Vitalis en Archipel. Van Moorsel: “We wilden de medewerkers van de ziekenhuizen en de inwoners van de verpleeginstellingen een hart onder de riem steken. In een bizar jaar waarin er niks mocht of kon – repeteren moest corona-proof, op twee meter afstand – hebben we het voor elkaar gekregen om al die mensen stoom te laten afblazen.” De emoties in de verpleeghuizen liepen daarbij soms hoog op, herinnert Staaks zich. “Er zijn heel wat tranen gevloeid. Dat is de kracht van muziek. Ik zag dat mensen diep geraakt werden en dat had ongetwijfeld ook te maken met de lockdown en de heftige situaties in de verzorgingshuizen.”

In een crisisjaar een serie zorgconcerten op poten zetten en zelfs een evenement in het Philips Stadion organiseren. Het was een flinke uitdaging voor het bestuur, licht Van Moorsel toe. Ook financieel. Van Moorsel schreef verschillende Eindhovense bedrijven aan om voorzichtig te vragen om donaties. “Ik heb nog dezelfde middag gereageerd op die e-mail”, vertelt Johan Daams, bestuursvoorzitter van Crowe Foederer. “Als een Eindhovens icoon als de Philips Harmonie haar nek uitsteekt om iets bijzonders te doen voor de zorg, dan kan en mag dat niet stuklopen op geld. Of erger nog: dat een goedwillend bestuur met een financiële strop achterblijft. Daarom hebben we het concert in het Philips Stadion en de zorgconcerten medegefinancierd. Inmiddels zijn we vaste partner”, licht Daams het sponsorschap toe. “Het helpen ontplooien van talent en het ondersteunen van maatschappelijk initiatieven zit in ons DNA. Onze Stichting Foederer Talentenfonds bestaat uit twee hoofdactiviteiten: Foederer Talent Award en het Goede Doelen Project. Ieder jaar reiken we de Foederer Talent Award uit, zodat jonge creatieve talenten financiële ondersteuning krijgen én een podium in de vorm van expositieruimte in het Van Abbe Museum. We zijn er trots op dat we die bijdrage mogen leveren.”

Band aanhalen

De Philips Harmonie draagt na 110 jaar nog steeds de naam van het healthcare-concern. Kan de vereniging nog rekenen op financiële support van de multinational? In ieder geval niet meer in de mate zoals vroeger. “De Philips Harmonie was van en voor Philips. Het Philips-bestuur bemoeide zich er hoogstpersoonlijk mee”, legt Van Moorsel uit. “De voorzitter van de Philips Harmonie werd destijds door het Philips-bestuur aangewezen. Zonder discussie. En de muzikanten waren uiteraard in loondienst bij Philips. Dat is later losgelaten en sindsdien is iedereen welkom bij ons.” Van den Berg zou de banden graag weer aanhalen. “De Philips Harmonie is cultureel erfgoed. Maar met het Philips-hoofdkantoor in Amsterdam is de binding natuurlijk niet meer zo sterk, al hebben ze ons gelukkig nooit laten vallen. We zijn dan ook nog steeds een prachtig visitekaartje voor Philips en niet alleen in de regio maar ver daarbuiten.”